Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Imam fälls för hets mot folkgrupp under Palestinademonstration

Nyheter
Publicerad: 2019-09-02 13:47
Foto: Pontus Lundahl /SCANPIX

En imam i Helsingborg döms till villkorlig dom och dagsböter för hets mot folkgrupp efter att ha kallat judar för ”apornas och svinens avkommor” under ett tal i samband med en demonstration för två år sedan.

Talet hölls på arabiska på Gustaf Adolfs torg i Helsingborg den 21 juli 2017 under en demonstration som anordnats av Svensk-Palestinska centret i Helsingborg.

Talet filmades av ett antal åskådare och publicerades på Svensk-Palestinska centrets Facebooksida för att några dagar senare polisanmälas av den Judiska Församlingen i Nordvästra Skåne.

”Riktades mot regimen i Israel”

Imamen har vidgått att han höll talet samt att han, bland annat, sagt att ”judar är apornas och svinens avkommor” men hävdat att detta inte var riktat mot judar, utan mot den Israeliska regimen.

Enligt Imamen används i Mellanöstern judar synonymt med Israels regim i Israel-Palestinakonflikten och så var det när han växte upp i Libanon. Han hänvisade även till att han i talet nämner ”den orättvisa och krossande maskinen” med vilken han avsåg Israels regim och militärmakt.

Med uttalandet att ”judar är apornas och svinens avkommor” ville han uttrycka att regimen agerar omänskligt i konflikten.

Hade uppsåt till att uttalandena spreds vidare

Tingsrätten konstaterar att talet hölls inför minst ett tiotal personer, vilket innebär att ”talet fått sådan spridning som krävs för straffansvar redan vid tillfället för talet”. Att det av filmerna framgår att talet spelades in av ett flertal personer måste, enligt tingsrätten, innebära att det även stått klart för den åtalade imamen att det kunde få spridning i sociala medier. Han har därför, enligt tingsrätten, haft uppsåt till att hans uttalande spridits till fler än ett fåtal.

Vidare anser tingsrätten att mannen målat upp en bild av en lång och pågående motsättning mellan judar och muslimer samt att ”det tydligt framgår av talet i sin helhet att det anspelar på religiösa motsättningar mellan grupperna”. Hans invändning om att han under sin uppväxt fått lära sig att ordet judar är synonymt med Israels regim och att ordet ofta används som beteckning på Israels ledning eller militärmakt framstår, enligt tingsrätten, ”mot den bakgrunden som en efterhandskonstruktion”. Det anses därför styrkt att mannen uttryckt missaktning mot judar ”med anspelning på deras trosbekännelse.

Döms för hets mot folkgrupp

Tingsrätten slår fast att mannens uttalande ”klart och tydligt överstiger gränsen för en saklig diskussion om gruppen judar” och att talet innehållit ”en uppviglande ton mot judar”. Mot denna bakgrund anser man därför att åtalet är styrkt och mannen ska dömas för hets mot folkgrupp av normalgraden.

Straffvärdet bedöms motsvara ett kortare fängelsestraff, men med hänsyn till brottets art och straffvärde saknas, enligt tingsrätten, skäl att välja fängelse som påföljd.

Han döms därför till villkorlig dom och dagsböter.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: