Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

ICC:s Skiljedomstol firar 100-års jubileum

Nyheter
Publicerad: 2023-01-19 08:35
INTERNATIONELLA BROTTMÅLSDOMSTOLEN (ICC)

I dag inleds 100-årsfirandet av ICC:s Skiljedomstol.

”För att företag ska våga och vilja göra affärer globalt krävs välfungerande och oberoende system för att lösa eventuella tvister. Det var mot den bakgrunden som ICC redan 1923 etablerade ICC International Court of Arbitration (ICC:s Skiljedomstol)”, framgår det av ett pressmeddelande.

För att fira 100-årsjubileet inleds nu ett jubileumsår fyllt av olika evenemang världen över. Året inleds med en digital lansering under torsdagen där Skiljedomstolens ordförande Claudia Salomon och generalsekreterare Alexander G. Fessas tillsammans med ICC:s generalsekreterare John Denton avslöjar vad som kommer att hända under året.

Sveriges roll

Både ICC och Skiljedomstolen har sedan starten varit placerade i Paris, men Sverige spelar en signifikant roll i dess historia då man under andra världskriget temporärt flyttade verksamheten till Stockholm. På så sätt skyddades viktiga dokument och tvistlösningsarbetet kunde fortsätta.

Skiljedomstolen är ett tvistlösningsinstitut som erbjuder såväl skiljedom som alternativ tvistlösning. Skiljedomstolen agerar också ”Appointing Authority” i tvister under Uncitral:s regler. Under 2022 noterade domstolen sitt 27 000:e ärende.

I den årliga undersökning som genomförs av Queen Mary University i London och White & Case har Skiljedomstolen flera år i rad utnämnts till mest föredragna tvistlösningsinstitut.


Dela sidan:
Skriv ut: