Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”I väntan på medicinska åldersbedömningar – asylsökande kommer hinna fylla 18 år”

Debatt
Publicerad: 2017-02-27 11:03

DEBATT – av advokat Anna Ekvall, advokatfirman Juristhuset

 

Migrationsverket beslutade nyligen att avvakta beslut i ensamkommande barns asylärenden där en medicinsk åldersbedömning kan behöva göras, i väntan på Rättsmedicinalverkets nya ordning. Enligt Migrationsverket väntar strax över 19 000 barn på sina asylbeslut.

Beslutet kommer per automatik att leda till en förlängd väntetid för asylsökande unga, vilket i sin tur kommer innebära att fler unga hinner fylla 18 år innan beslut fattas i deras ärenden.

Det är i dagsläget många asylsökande unga i Sverige som kan komma att påverkas av Migrationsverkets beslut att tillfälligt stoppa handläggningen av deras ärenden. Flera av de unga är mycket oroliga för om de ska hinna få sina beslut före 18-årsdagen.

De redan långa väntetiderna hos Migrationsverket och det stora trycket på asylenheterna runt om i landet gör de ungas asylprocess sårbar för förändringar. En sådan sak som en inställd asylutredning för en ungdom som väntat i över ett år på att få en utredningstid kan få betydande konsekvenser för den enskilda unga.

Att således, om än tillfälligt, stoppa en pågående asylprocess kan bli avgörande för en ungdom som inte har råd att vänta.

I samband med att Migrationsverket meddelade sitt beslut den 18 februari anfördes att en del av de asylsökande unga redan har tillräckligt med bevisning för att göra sina identiteter sannolika – till exempel på grund av vad de muntligen berättat eller att de har pass eller andra ID-handlingar, och att det då inte blir aktuellt med en medicinsk åldersbedömning.

Det är emellertid mycket ovanligt att unga som söker asyl i Sverige har ID-handlingar. Ofta är en muntlig utsaga från en förälder i hemlandet det enda den unga har för att bevisa sin ålder. Vid osäkerhet om åldern tas inte sällan frågan upp av Migrationsverket vid asylutredningen om att företa en medicinsk åldersutredning.

Även om de nya rutinerna sannolikt kommer innebära att fler ensamkommande barn än tidigare får sina asylansökningar prövade först när de nått vuxen ålder går det också att se fördelar med Migrationsverkets beslut att avvakta.

Den handläggningsordning som gällde fram tills helt nyligen har inneburit att det ålegat den unga att tillsammans med god man och offentligt biträde ombesörja att en medicinsk åldersbedömning kommer till stånd. En tung börda för den enskilda unga.

Enligt den nya ordningen kommer medicinska åldersbedömningar hädanefter företas på uppdrag av Migrationsverket, vilket välkomnas.

 

Läs om beslutet på Migrationsverkets hemsida.

 

 

Advokat Anna Ekvall är specialiserad inom områdena Barn, HBTQ och Migration. Hon företräder ensamkommande barn som ansöker om asyl i Sverige, barn och unga som blivit utsatta för eller bevittnat våld och som omhändertas enligt LVU och LVM. Anna företräder också föräldrar i vårdnadstvister.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: