Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”I skattemål är staten både part och domare – så döm rätt och döm i tid!”

Debatt
Publicerad: 2013-11-12 10:11
Henrik von Sydow

DEBATT – av Henrik von Sydow, jur. kand och ordförande (M) i riksdagens skatteutskott

 

”Skattemyndigheten är aktivistisk, lagstiftningen oförutsägbar och det tar tid få rättsliga besked”, suckade revisorn till kaffet och som sammanfattning av synpunkterna under lunchen. Jag invände och framhöll att allt fler, också företagare, är nöjda med Skatteverket och att förtroendet för skattesystemet, liksom viljan att göra rätt för sig, ökar hos svenska folket. Samtidigt finns det skäl att hörsamma den återkommande kritiken om ojämn kvalitet och långa handläggningstider vid skattemålens avgörande i domstolar.

Idag arrangerar Institutet för skatter och rättssäkerhet hearing om initiativ till hur det svenska skattesystemet kan utvecklas med ytterligare förstärkt rättssäkerhet. Just nu, inom ramen för två statliga utredning och uppdrag till Skatteverket, prövas också förslag som ska öka både förutsägbarheten och snabbheten i rättsliga besked och beslut från både myndighet och domstolar.

Det är nu särskilt viktigt att pröva hur vi kan förstärka domstolarna möjlighet till ökad specialiseringen och ökad kunskap i skattemål, vilket skulle ge domstolarna förutsättningar att nå både jämnare och högre kvalitet och därtill ökad effektivitet vid skatteprocesser. För att ett avgörande ska bedömas som rättssäkert finns flera kriterier; till dessa hör att domen ska vara korrekt och av god kvalitet, skälen för avgörandet ska vara begripliga, lika och jämförbara fall ska ha avgjorts lika och avgörandet ska ha skett inom rimlig tid. Förenklat uttryckt har domstolen två uppgifter; döm rätt – och döm i tid.

Skatter är ett starkt maktmedel för det offentliga med ingripande konsekvenser för enskilda och för vårt företagsklimat. I de allmänna domstolarna är staten bara domare, inte part, alltså vare sig offer eller misstänkt förövare. I förvaltningsdomstolarna är staten både part och domare. Vi ska därför ha höga krav på rättssäkerhet i skattemål. Det är viktigt för tillit, legitimitet och lojalitet till vårt skattesystem.

Med ökad specialisering i skattemål i våra domstolar ges förutsättningar för en jämnare kvalitet och avgöranden i tid. Med förstärkt kunskap säkras också domstolarnas möjlighet att självständigt avgöra tillämpningen av skattelagar – som svar mot tilltagande specialisering både hos myndigheter och affärsjurister.

Kunskap är makt, med ökade kunskaper får domstolen bättre förutsättningar att verka som motvikt både mot den offentliga makten och mot mäktiga kommersiella intressen. I vissa skattemål borde det vara obligatoriskt att målen avgörs av flera lagfarna domare istället för endast en domare tillsammans med nämndemän.

Skattemålen är speciella också i den mening att avgöranden spelar en väsentlig betydelse för den regel- och rättsmiljö som är viktig för näringslivets dynamik. Förutsättningarna för företagande i Sverige förbättras med reformer som säkerställer effektiva rättsprocesser med hög enhetlighet och förutsägbarhet – lika beskattning för lika konkurrens. Långa omloppstider vid skattemål försvårar och förhindrar investeringar och affärsöverenskommelser.

Skatteklimatet är mer än enbart skattekvoten – nu finns momentum att pröva förslag som stärker domstolarnas möjligheter till ökad specialisering i skattemål, till exempel med fler domare och färre nämndemän i vissa skattemål. Det går att ytterligare utveckla rättssäkerhet, förutsägbarhet och skattelagstiftningens legitimitet – till gagn för en bättre rättsmiljö med rättvisa skatter som stärker vår konkurrenskraft.

Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: