Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hyresvärd behöver inte ”störa” narkotikahandel

Nyheter
Publicerad: 2019-11-08 13:20
Genrebild Foto. Hasse Holmberg /TT

Att det bedrivs narkotikahandel utanför hyresgästens fönster är ingenting som värden måste ingripa emot, enligt hovrätten.
Enligt hyresgästen har Polisens övervakningskamera inte fått avsedd effekt utan bara medfört att narkotikahandeln flyttat sig utanför bild, till källartrappan.
Värden behöver dock inte vidta några åtgärder, enligt hovrätten.

En man som hyr en lägenhet i Sofielund i Malmö ansökte i Hyresnämnden i Malmö om åtgärdsföreläggande mot sin hyresvärd. Mannen uppgav att det sedan ungefär tre år tillbaka bedrivs narkotikahandel utanför porten till hans lägenhet och att värden trots påstötningar inte vidtagit några åtgärder. Mannen uppgav att han ”istället själv fått agera ofrivillig narkotikaspanare”. Enligt mannen borde värden montera övervakningskameror och ”störa narkotikahandeln” med egen personal, vaktbolag eller med hjälp av Polisen. Han ville även att värden skulle vidta vissa åtgärder för att minska möjligheterna att gömma narkotika på platsen. Mannen uppgav att han själv kontaktat Polisen tidigare, men efter detta blivit misshandlad av ”knarkfolket”.

”Polisens jobb”

Värden bestred inte uppgifterna om narkotikahandel, men ansåg inte att det fanns grund för åtgärdsföreläggande, med hänvisning till att ”det är polisen och inte hyresvärden som ska bekämpa brott”. Värden ansåg sig dessutom ha gjort vad man kunnat och konstaterade att det inte finns någon koppling mellan narkotikahandeln och boende i fastigheten. Värden säger sig bland annat ha begärt att Polisen ska sätta upp övervakningskameror på platsen.

Hyresnämnden konstaterade att Polisen enligt uppgift skulle montera övervakningskameror redan ett par veckor efter sammanträdet. Det saknades därför anledning att förelägga värden att sätta upp kameror. Värden hade dessutom medgett att vidta vissa åtgärder för att minska möjligheterna att gömma narkotika, som att beskära buskar på platsen.

Skulle innebära risker

Även om narkotikahandeln ostridigt kan medföra störningar som utgör hinder eller men i nyttjanderätten ansåg hyresnämnden inte att värden skulle ingripa mot narkotikahandeln och med sin personal ”störa” densamma. Nämnden betonade att värdens personal huvudsakligen har som arbetsuppgift att ta hand om felanmälningar och sköta renhållning – och att konfrontera kriminella på platsen skulle innebära risker. Det hade i och för sig kunnat vara motiverat att värden anlitade ett vaktbolag, men med hänsyn till att kamerorna snart skulle komma på plats ansåg nämnden inte att det var motiverat att ålägga värden att göra detta. Ansökan om åtgärdsföreläggande avslogs därför.

Monterade kameror

Mannen har i överklagande till Svea hovrätt lämnat nya uppgifter om att narkotikahandeln nu flyttats till källartrappan på fastigheten, efter att en övervakningskamera monterats och utebelysningen förbättrats. Enligt mannen borde värden bland annat installera ljudgenerator och rörelsedetektor på platsen för att störa narkotikahandeln – samt montera ett staket så att de kriminella ”tvingas ut från väggen och i bättre fokus för polisens övervakningskamera”.

Hovrätten anser dock inte att överklagandet föranleder någon åtgärd utan avslår nu detta. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se