Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hyresråd döms för olaga förföljelse – trakasserade ex-partner

Nyheter
Publicerad: 2023-02-22 14:28
Foto: Martina Holmberg /TT

Ett hyresråd döms för olaga hot, ofredande och olaga förföljelse riktat mot sin ex-partner och dennes broder.
Detta genom att skicka hundratals mejl innehållande bland annat hotelser och bilder på en sabel.
Påföljden bestäms till villkorlig dom då det kan antas att han kommer att förlora sin anställning.

Hyresrådet och en av målsägandena hade en relation under flera år. Efter att relationen upphört fortsatte hyresrådet att skicka mejl till sin ex-partner, vilket fick till följd att han anmäldes för olaga hot. Förundersökningen lades dock ned då något uppsåt att hota ex-partnern inte kunde styrkas.

Efter att förundersökningen lagts ned fortsatte dock hyresrådet att mejla sin ex-partner och stämde dessutom henne vid domstol och begärde att hon skulle betala hyra för den lägenhet de bott tillsammans i tidigare och som hon flyttat ut ur. Talan ogillades dock.

Under perioden oktober 2020-januari 2022 skickade hyresrådet ytterligare cirka 300 mejl till sin ex-partner – och kom att åtalas för olaga förföljelse, olaga hot och ofredande genom dessa. Att åtalet begränsats till denna period är, enligt åklagaren, av preskriptionsskäl.

Skickade hotfullt mejl med sabel

Ex-partnern uppgav vid tingsrätten att hon fått tusentals mejl från hyresrådet sedan de separerade och även ansökt om kontaktförbud sedan hon fått ett hotfullt mejl innehållande en bild på en sabel. Mejlen har påverkat hennes mående och hon har varit ”jätterädd” för hyresrådet.

Hon misstänker att hyresrådet ville hämnas hennes polisanmälan när han stämde henne samt även ge sig själv ett ”lagligt skäl” att fortsätta kontakta henne. I vissa av mejlen har hyresrådet uppmanat henne att ”ställa sig på knä och erkänna sina synder, att lyda och veta hut”. Dessutom har han, enligt ex-partnern, skrivit att han varit utanför hennes dörr samt att ”den gör sitt jobb” och då syftat på en kniv. Även hennes barn är rädda för domaren, uppgav ex-partnern vid tingsrätten. Hon sade sig inte ha svarat på något av de 1 000-tals mejlen hyresrådet skickat.

Ex-partnerns bror, som biträdde henne i den tidigare tvisten, har varit inkopierat på ett antal av mejlen och är även han målsägande i målet. Också han berättade vid tingsrätten om hotfulla mejl.

Inte uppfattat något ”nej”

Hyresrådet medgav under tingsrättsförhöret att vissa av de mejl som han skickat till ex-partnern och hennes bror ”har en otrevlig ton och mindre lyckade formuleringar”. Dessa mejl skrev han dock eftersom han inte fått svar när det gällde ersättningen för ett par glasögon som ex-partnern haft sönder. Han uppgav också att mejlet innehållande en bild på en sabel skickades när han var sjukskriven och mådde dåligt.

Han har hela tiden undrat varför han inte fick några svar på mejlen – och säger sig aldrig ha fått någon tillsägelse att sluta skriva. Enligt hyresrådet har ex-partnern ångrat sig flera gånger och därför är tystnaden inte ett ”nej” från hennes sida. Nu ska han dock inte kontakta henne mer då polisanmälan mot honom var ett tydligt besked i sig.

Döms till villkorlig dom

Tingsrätten slår nu fast att hyresrådet hotat och ofredat både ex-partnern och hennes bror. Domstolen anser också att han gjort sig skyldig till olaga förföljelse av ex-partnern.

Enligt tingsrätten har den stora mängden mejlkontakter under de 16 månader som åtalet avser utgjort ”ett upprepat och systematiskt agerande” mot ex-partnern som kränkt hennes frid ”på ett mycket påtagligt sätt”. Tingsrätten bedömer att hyresrådet genom sitt frekventa och utdragna ofredande av ex-partnern, samt det hot hon utsatts för, har förföljt henne i lagens mening.

Domstolen gör bedömningen att straffvärdet för gärningarna motsvarar fyra månaders fängelse. Det ska dock beaktas att hyresrådet kan antas bli avskedad från sin anställning – och inget av brotten är av sådan art att påföljden normalt ska bestämmas till fängelse. Han döms därför till villkorlig dom och åläggs att betala skadestånd till både ex-partnern och brodern.


Dela sidan:
Skriv ut: