Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hushållens boprisförväntningar vänder upp igen

Nyheter
Publicerad: 2021-09-13 07:32
Genrebild Foto: Hasse Holmberg / TT

SEB:s Boprisindikator ökar med 2 enheter i september, från 39 till 41. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar och ligger i september på 0,55 procent. Det visar september månads Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 53 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår till 12 procent, en minskning med 2 enheter sedan föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 2 enheter till 27 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 41, vilket är en uppgång med 2 enheter från förra månaden. 

– Hushållens boprisförväntningar står stadiga i september, med drygt hälften som fortfarande tror på stigande priser. Det är en tydlig återspegling av en i grunden stark bostadsmarknad. Regeringens senaste besked om att lätta på restriktionerna har ännu inte hunnit få genomslag på hushållens syn och blir något att följa noga under hösten, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández.

Reporäntan

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,55 procent om ett år 
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,55 procent. Det är en ökning med 0,07 procentenheter jämfört med föregående månad.

– Hushållen höjer sina ränteförväntningar något. Svensk ekonomi går starkt och för varje månad som går närmar vi oss slutet av pandemitunneln. Möjligen ett tecken på att hushållen ser en viss åtstramning i sikte efter en lång period av kraftiga stimulanser, säger Américo Fernández

Färre vill binda räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 1 procentenhet sedan förra månaden (6 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 22 procent.

Även andelen som uppger att de har bunden ränta ligger kvar på samma nivå som föregående månad, vilket var 29 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 3 procentenheter jämfört med föregående månad, till 19 procent.

Boprisförväntningarna

I september skiljer sig regionerna åt i förväntningarna om framtida bopriser. De ökar i tre av de sex regionerna och minskar i de övriga. I Stockholm ökar indikatorn mest, med 12 enheter från 30 till 42, medan den i Östra Götaland ökar med 6 enheter till 42. I Norrland ökar den med 4 enheter, från 37 till 41. Störst nedgång sker i Västra Götaland, där indikatorn minskar med 10 enheter från 51 till 41. I Skåne minskar den med 6 enheter till 46, och i Svealand utom Stockholm minskar den med 4 enheter från 37 till 33.

Om undersökningen

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 31 augusti till 7 september. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.
Dela sidan:
Skriv ut: