Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hushållen tror på höjd reporänta – binder bolåneräntan

Nyheter
Publicerad: 2021-06-07 07:53
Genrebild Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT /

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar och ligger i juni på 0,47 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger och ligger på 7 procent, två procentenheter högre än förra månaden. Det visar SEB:s boprisindikator för juni månad.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 70 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår till 5 procent, en ökning med 1 enhet sedan föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar en enhet till 17 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser och ligger i denna mätning på 65, vilket är en nedgång med 1 enhet från förra månaden. 

– Efter fem månader av stigande förväntningar ser vi nu en lättare inbromsning bland hushållen. Den pessimistiske kanske drar slutsatsen att senaste tidens bostadsdebatt om överhettning, insiders/outsiders och stigande skulder nu får genomslag på hushållens förväntningar. Medan den optimistiske nog inte skulle dra för långtgående slutsatser av en månads nedgång. Det är trots allt fortfarande 7 av 10 svenskar som tror på stigande bostadspriser det närmaste året, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror på höjd reporänta

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,47 procent om ett år 
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,47 procent. Det är en ökning med 0,07 procentenheter jämfört med föregående månad.

– Det fortsätter att finnas en tydlig ”mismatch” mellan hushållens och Riksbanken syn på reporäntans framtid. Riksbanken har varit tydliga med att nollräntan kommer att bestå under hela prognosperioden, fram till mitten av 2024. Hushållen är däremot konsekventa och ligger tydligt högre än Riksbanken. Möjligen är det en ökad inflationsoro och nu återöppnandet av Sverige som spökar i hushållens räntetankar, säger Américo Fernández.

7 procent ska binda räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 2 procentenheter sedan förra månaden (5 procent).

Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar 1 enhet från föregående månad till 22 procent, och andelen som uppger att de har bunden ränta ökar med 1 procentenhet till 28 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 18 procent.

Om undersökningen

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 25 maj till 2 juni. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Dela sidan:
Skriv ut: