Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hushållen förväntar sig fortsatt ökade bostadspriser 2021

Nyheter
Publicerad: 2021-01-11 07:23
Genrebild Foto: Lars Pehrson / SvD / TT /

En stor majoritet av hushållen tror på stigande bostadspriser. Det framgår av SEB:s boprisindikator. Det framgår även att hushållen tror att reporäntan kommer ligga på 0,42 procent om ett år.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 2 procentenheter från förra månaden till 61 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 7 procent, 2 procentenheter mindre än föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser är 23 procent, vilket är samma nivå som föregående månad.

Boprisindikatorn

Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 54, vilket är en uppgång med 4 enheter från förra månaden. 

– Under 2020 utvecklades bostadspriserna starkt, trots pandemins negativa effekter på arbetslöshet och samhällsekonomi. Hushållen förväntar sig att uppgångarna ska fortsätta under 2021. Med stöd av fortsatt låga räntor och i takt med att ekonomin fortsätter att återhämta sig under året finns det en hel del som tyder på att hushållen får rätt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Riksbankens reporänta

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,42 procent. Det är en minskning med 0,01 procentenheter jämfört med förra månaden.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med en enhet jämfört med förra månaden (5 procent).

Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ökar med 3 procentenheter till 26 procent och andelen som har bunden ränta ligger kvar på 26 procent, samma nivå som föregående månad. Andelen som uppger att de har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 3 enheter till 18 procent.

– Det råder en speciell situation på boräntemarknaden där de bundna räntorna nu är lika låga, eller i vissa fall till och med lägre, än de rörliga räntorna. Det gör det förstås mer attraktivt att binda räntan på sina lån och det är inte överraskande att andelen som vill binda ökar något. Det är också fler som har en blandning av bunden och rörlig ränta, vilket för väldigt många är ett bra alternativ, säger Jens Magnusson.


Dela sidan:
Skriv ut: