Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Hur ska polischefer som inte klarat sina tidigare jobb kunna förädla någonting helt nytt?”

Debatt
Publicerad: 2014-12-22 09:40

DEBATT – av Börje R P Carlsson, f d kriminalpolis

 

Inför omorganistionen av svensk polis vid årsskiftet: När jag läser om nya polischefer som tillsatts blir jag djupt upprörd. Finns det ingen i beslutsfähig ställning som kan granska vad de sökande polischeferna har för bakgrund och vad de redan har orsakat.

Här borde det vara ganska enkelt att se att flera av dem som nu tillsatts inte har fört polisverksamheten framåt utan tvärtom – de har orsakat en kräftgång som inte är obetydlig.

Det ställs så stora krav på poliserna på gräsrotsnivå och på deras närmaste chefer men när man kommer högre upp i hierarkin verkar det inte ställas några krav alls. Det verkar inte finnas ens de minimalaste krav för dessa tillsättningar.

Det finns fullständigt odugliga poliser som inte har tillfört verksamheten ett skapande grand men trots detta så har de fått tjänster som regionala chefer, biträdande regionala chefer eller som chef för utredningsverksamhet trots total avsaknad av kunskap och kompetens.

Den nu pågående omorganisationen kommer att bli ett stort misslyckande eftersom det inte finns någon inneboende helande kraft i organisationen utan verksamheten blir helt beroende av utsedda chefer.

Hur kan någon tro att de chefer som inte klarat av tidigare jobb ska kunna utveckla och förädla någonting helt nytt?

Varför görs inga undersökningar som visar de sökandes kompetens.

Så vad vi har idag är en rikspolischef som säger att han mår illa när han ser partiledaren för Sveriges tredje största parti.

Vi har ett antal tillsatta regionala chefer med biträdande varvid en del inte på något sätt fört verksamheten framåt.

Vi får ett antal överblivna polischefer som skall involveras i olika roller som oftast kräver en kompetens och kunskap som de i flera fall saknar.

I massmedia kunde man häromdagen läsa att dessa 89 chefstjänster är tillsatta. Jag kollade av något skäl en av dessa chefstjänster och denna var inte tillsatt utan det fanns bara ett förslag. Är det så att de beslutande påstår något som inte är sant för att det ska se ut som om de har grepp om omorganisationen?

Vi har ett antal polisområdeschefer som i del flesta fall är utomordentligt duktiga men helt utlämnade till de högre chefernas brist på kompetens.

Däröver har vi för närvarande ett stort antal duktiga poliser som inte har en aning som sin framtid, vad de skall göra eller var de kommer att hamna i den nya organisationen. Därför – ännu en gång; ta om och gör rätt.

 

 

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: