Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Hur lagar man en rättsstat som är trasig – eller skapar en som inte finns?”

Krönikor
Publicerad: 2012-09-24 13:38

KRÖNIKA – av Maria Nystedt, projekt- och utbildningsledare vid Folke Bernadotteakademins Rule of Law-program

 

När vapnen tystnar efter konflikter som exempelvis i Afghanistan, Libyen och snart kanske även i Syrien, börjar arbetet med att skapa fred, säkerhet och utveckling. Rättsstaten, eller Rule of Law, är både ett mål och verktyg för att åstadkomma detta.

Under konflikter är ofta rättssystemet föremål för systematisk förstörelse (om det ens har funnits i traditionell mening) och landets jurister utsätts för våld eller tvingas fly. I andra fall är systemet försvagat eller korrumperat och kan inte tillhandahålla opartisk konfliktlösning eller skydd mot övergrepp. Rättssystemet kan då bli ett verktyg för förtryck och diskriminering vilket kan tända konflikter och skapa instabilitet.

Den 24 september är det högnivåmöte i FN:s Generalförsamling och temat i år är just ”Rule of Law”. Det är emellertid stor skillnad på vad länder anser vara Rule of Law och då det skulle vara önskvärt att världens länder uttrycker en ökad ambition på området så är det kanske inte realistiskt att hoppas på.

Rule of Law, som begreppet definierats av FN:s generalsekreterare 2004, innebär att alla är ansvariga och lika inför lagen, att lagen är offentlig och oberoende tillämpad samt överensstämmer med internationella normer för mänskliga rättigheter. Systemet ska också vara förutsägbart och transparent. Rättsstatsprincipen är inte endast formell och processuell, utan ställer även krav på att lagar och deras tillämpning ska vara ”bra”.

Rättstatsuppbyggnad är idag en internationellt prioriterad uppgift såväl inom internationell konflikthantering som i utvecklingsarbete men utmaningarna är många. Det finns en ökad efterfrågan från flera länder samt en insikt att rule of law inte endast är viktigt i det straffrättsliga systemet utan även i statens övriga kontakter med medborgarna.

Alla kommer i kontakt med den offentliga förvaltningen – allt ifrån att registrera födseln av ett barn, utfärdandet av pass till attfå röstsedlar inför val etc. Människor behöver förutsägbarhet och förtroende, likväl för det civila som det straffrättsliga systemet, för att våga slå sig ner på lång sikt, starta sitt företag, investera sina pengar och allt annat som bidrar till att ett land utvecklar sig positivt. Det handlar om konstitutionella reformprocesser, rättsväsendet, den offentliga förvaltningen, yttrandefrihet, rösträtt för kvinnor, om ett ickediskriminerande samhälle och mycket mer.

Men hur lagar man detta om det är trasigt eller skapar det om det inte finns? Vilka är till exempel förutsättningarna för att framgångsrikt reformera ett rättssystem genom att låna rättsliga modeller från ett annat land?

Erfarenheterna av att passa in främmande modeller i en ny politisk, rättslig och kulturell kontext är blandade. Vi vet att rättsstatsreformer tar tid. Samtidigt är ofta snabba lösningar efterfrågade.

Nästa utmaning gäller att se till att lagarna kan tillämpas korrekt och att befolkningen förstår vilka rättigheter och skyldigheter de har. Hållbarhet är också svårt. Det nationella ägandeskapet är en förutsättning för att de nya mekanismerna, lagar och institutioner som införts med hjälp internationellt stöd skall överleva när stödet försvinner. Men hur säkerställer vi det?

Att bygga en rättsstat är svårt och tar lång tid samt kräver att många professioner och sektorer inkluderas och samverkar mot gemensamma mål. Att stödja och vägleda sådana processer kräver insikt, ödmjukhet, internationell erfarenhet och speciell utbildning.

Sverige har sedan länge och under senare år allt starkare prioriterat god samhällsstyrning och mänskliga rättigheter inom utrikes- och biståndspolitiken. Detta har hjälpt till att etablera ett grundläggande förtroende för våra avsikter och förmåga inom rättsstatsuppbyggnad. Det har också lett till att flera svenska myndigheter allt mer har engagerat sig internationellt inom detta område.

För att kunna hantera utmaningarna inom Rule of Law-området och bli bättre på att stödja rättstatsuppbyggnad i andra länder, är det viktigt att fortsätta den dialog som pågår mellan berörda departement, myndigheter och organisationer, samt med internationella aktörer, om hur vi bäst förbereder oss och genomför framtidens fredsarbete om vi står fast vid att vi som nation värnar om mänskliga rättigheter och rättsstatlighet och att fredsfrämjande insatser är ett av våra signum.

Vi får hoppas att mötet i Generalförsamlingen på måndag öppnar upp för nya möjligheter.

 

 

Maria Nystedt är projekt- och utbildningsledare vid Folke Bernadotteakademins Rule of Law-program.

Folke Bernadotteakademin är en myndighet för internationella fredsinsatser. Tillsammans med svenska och internationella partners arbetar FBA med konfliktförebyggande, återuppbyggnad, forskning och utveckling. FBA rekryterar och utbildar också civil personal och erbjuder en mötesplats för freds- och försoningsprocesser.


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se