Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten dömer bröder som skulle resa till IS

Nyheter
Publicerad: 2022-07-22 11:21
Två män som greps på Landvetter flygplats. De anklagas för att ha försökt lämna landet med avsikt att ansluta sig till Islamiska staten (IS), vilket räknas som ett terroristbrott. Foto Adam Ihise / TT

Hovrätten fastställer domen på åtta månaders fängelse för de bröder som påbörjat en resa till mellanöstern för att ansluta sig till terrororganisationen IS.
I likhet med tingsrätten slår hovrätten fast att bröderna inte utsatts för någon otillåten brottsprovokation och att deras rättigheter enligt Europakonventionen inte åsidosatts.

Det var i början av maj som de två bröderna, 40 respektive 44 år, åtalades för så kallat resandebrott, enligt lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Männen anhölls i slutet av februari när de befann sig på Landvetters flygplats och skulle flyga till Turkiet. Enligt åklagaren var de på väg till Syrien, Irak eller Libyen. Åklagaren har påstått att syftet med den planerade resan var att ansluta sig till IS och där göra sig skyldiga till brott.

Bröderna har å andra sidan hävdat att de var på väg till till Libyen för att bosätta sig där.

Ingen brottsprovokation

Åklagaren åberopade omfattande material från chattkonversationer som han anser styrker att bröderna försökt ansluta sig till IS. Tingsrätten ansåg det också utrett att de båda bröderna påbörjat en resa till Syrien eller Irak i syfte att ansluta sig till IS och på plats medverka till särskilt allvarlig brottslighet och ha samröre med IS på sätt som ”varit ägnat att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen”.

Tingsrätten avfärdade också brödernas invändning om att de varit utsatta för brottsprovokation, men konstaterade samtidigt att det provokativa åtgärder som vidtagits av de utredande aktörerna skulle beaktas som en förmildrande omständighet vid påföljdsbestämningen.

– Vad som kommit fram i målet talar för att de båda männen skulle ha begått brottet på annat sätt om inte företrädarna för den internationella säkerhetstjänsten hade medverkat. När straffet har bestämts till fängelse åtta månader har de provokativa åtgärderna dock beaktats som en förmildrande omständighet, säger chefsrådmannen Anna Lantz i ett pressmeddelande i samband med tingsrättens dom i vilken bröderna dömdes till åtta månaders fängelse.

Hovrätten fastställer domen

Domen överklagades till hovrätten – som nu fastställer tingsrättens dom på åtta månaders fängelse. I likhet med underinstansen anser hovrätten det styrkt att bröderna påbörjat en resa till annat land för att ansluta sig till IS och medverka till terroristbrott.

Hovrätten kommer till samma slutsats när det gäller tillåtandet av den åberopade chattbevisningen och konstaterar i likhet med tingsrätten att det inte förekommit någon otillåten brottsprovokation.


Dela sidan:
Skriv ut: