Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten stoppar utvisning efter påskupploppen

Nyheter
Publicerad: 2022-09-09 11:38
En polis har blivit trräffad av en sten i Sveaparken i Örebro, där Rasmus Paludan, partiledare för det danska högerextrema partiet Stram kurs fick tillstånd för en sammankomst på långfredagen. Foto: Kicki Nilsson

Göta hovrätt gör samma bedömning som tingsrätten och dömer de fyra män som åtalats för sin medverkan i det så kallade Påskupploppet i Örebro för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Tre av männen döms till fängelse i fem år och en av männen till fängelse i fyra och ett halvt år. Hovrätten stoppar dock de utdömda utvisningarna.

Örebro tingsrätt dömde fyra män i juni 2022 för bland annat grovt sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse från fyra år till fem och ett halvt år. Två av männen utvisades på livstid. De fyra männen överklagade domen till hovrätten och ville bland annat bli frikända eller dömas för våldsamt upplopp till avsevärt kortare straff än de tingsrätten bestämt. De två män som tingsrätten utvisade ville att utvisningen skulle upphävas. Åklagaren ville att straffen skulle skärpas.

Händelsen ägde rum när poliser var på plats i Sveaparken i Örebro för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i samband med Rasmus Paludans sammankomst. Poliserna utsattes för omfattande våld främst i form av stenkastning från folkmassan i parken. Även flera polisbussar sattes i brand och förstördes.

Har deltagit aktivt

Precis som tingsrätten anser hovrätten att de fyra männen aktivt har deltagit i angreppet mot poliserna.

– Av bevisningen framgår klart att angreppet har varit direkt riktat mot polisen och att syftet har varit att hindra polisen från att utföra sitt uppdrag. Då är det fråga om sabotage mot blåljusverksamhet och inte våldsamt upplopp, säger Linda Hallstedt, rättens ordförande.

Enligt hovrätten har gärningen varit av särskilt farlig art då den hotat grundlags­skyddade rättigheter och utgjort ett allvarligt angrepp mot demokratin. Den har även hotat en mycket viktig samhällsfunktion (polisen). Hovrätten anser därför att brottet ska bedömas som grovt.

”Polisen har under lång tid utsatts för hänsynslöst våld som resulterat i omfattande fysiska och materiella skador och som lett till att polisen inte kunnat fullfölja sitt uppdrag. Fängelsestraffets längd har mot denna bakgrund bestämts till fem år för tre av männen. För den fjärde mannen har straffet satts till fyra och ett halvt år eftersom han inte befann sig på platsen under det mest våldsamma skedet”, skriver domstolen.

Inte starka skäl för utvisning

Hovrätten anser till skillnad från tingsrätten att de båda männen inte ska utvisas.

– För att utvisa männen skulle det krävas mycket starka skäl för utvisning. Även om männen gjort sig skyldiga till ett allvarligt brott så finns det med hänsyn till deras personliga förhållanden inte tillräckligt starka skäl för att utvisa dem, säger Linda Hallstedt.

De skäl som hovrätten hänvisar till i domen är bland annat att ena mannen har ”vistats i Sverige sedan 16 års ålder och är vad som framkommit väl etablerad i det svenska samhället. Han är inte tidigare dömd för allvarlig brottslighet och det finns inget som talar för att han kommer att begå nya brott”. Den andra mannen har beviljats flyktigstatusförklaring, vilket är ett starkt skydd mot utvisning. Han är även tidigare ostraffad och, enligt hovrätten finns det inget som talar för att han kommer att begå nya brott. Dessutom är hans närmast anhöriga svenska medborgare och han beräknas få barn i november.

De tre poliserna som är målsägande har fått skadestånd om 20 000 kronor vardera.

Två av hovrättens ledamöter är skiljaktiga och vill döma samtliga fyra män till fem års fängelse.


Dela sidan:
Skriv ut: