Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten slår fast: NHL-spelare försätts i personlig konkurs

Nyheter
Publicerad: 2023-01-03 10:16
Foto: Janerik Henriksson / TT /

En svensk NHL-spelare försattes i slutet av november i konkurs efter att ett lån som han gått i borgen för inte återbetalats.
Nu fastställer Svea hovrätt tingsrättens konkursbeslut.

Det var den sista november i år som Nacka tingsrätt beslutade att försätta NHL-spelaren i konkurs.

Bakgrunden var en tredskodom från Stockholms som meddelats efter att en privatperson stämt NHL-spelaren på knappt två miljoner kronor för ett obetalt lån som denne gett till ett bolag som skulle finansiera uppstarten av ett HVB-hem. NHL-spelaren hade nämligen gått i borgen för lånet.

Överklagade beslutet

Konkursbeslutet kom att överklagas av NHL-spelarens advokat som yrkade att konkursansökan skulle avvisas alternativt att beslutet skulle undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten.

I överklagandet anförde advokaten, bland annat, att svensk domsrätt inte förelåg eftersom NHL-spelaren inte har sina huvudsakliga intressen i Sverige samt att Nacka tingsrätt inte var behörig att pröva konkursansökan. Han anförde också att hans klient inte delgivits ansökan eller kallelse till förhandlingen på korrekt sätt.

Advokaten pekade också på att hans klient inte var på obestånd och hänvisade till att denne bara mellan 2022 och 2025, genom sitt spelarkontrakt, kommer att tjäna cirka 59 miljoner kronor per år. Det innebär att kapitalbeloppet som låg till grund för konkursansökan motsvarade 3,27 procent av hans årsinkomst – och knappt 8,5 procent om man räknade på beloppet inklusive ränta. Detta menade advokaten visade på att spelaren inte är på obestånd.

Hovrätten fastställer

Två dagar före nyårsafton avslog dock Svea hovrätt NHL-spelarens överklagande av tingsrättens konkursbeslut.

Hovrätten gör inga andra bedömningar än tingsrätten när det gäller domsrätt, forum, delgivning eller obestånd och det saknas därför skäl för avvisning eller undanröjande.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Sveahovrättkonkurs

Dela sidan:
Skriv ut: