Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten skärper straffen för två män som döms för grova ekobrott

Nyheter
Publicerad: 2021-06-03 09:08
Pärmar med räkningar och fakturor på kontor Foto: Jessica Gow / TT /

Hovrätten skärper straffet för två 69-åriga män som döms till 3,5 års fängelse för grova skattebrott och bokföringsbrott för att ha lämnat vilseledande uppgifter om transaktioner, inkomster och skulder i deras sammanlänkade bolag.
Det är försvårande att männen har agerat som om de varit skrivna utomlands, trots att de varit bosatta i Sverige hela tiden.

Två 69-åriga män åtalades vid Attunda tingsrätt för grova skattebrott och bokföringsbrott. 

Männen hade varit vänner sedan studietiden och var sedan början av 2000-talet folkbokförda med respektive familjer i två grannfastigheter i Saltsjöbaden. Den ena utvandrade till Storbritannien 2001 men folkbokförde sig återigen i Sverige under 2010. Den andra var sedan 1996 skriven som utflyttad till Finland. 

Inte deklarerat inkomst i Sverige

Ingen av 69-åringarna hade enligt åklagaren deklarerat någon inkomst i Sverige under den aktuella åtalsperioden, det vill säga från december 2008 till maj 2012. 

Den ena av dem har även använt sig av flera andra identiteter. Som född i Kanada tillika kanadensisk medborgare ändrade han sitt namn i Kanada och använde även en amerikansk identitet samt fick ett äkta amerikanskt pass utfärdat i det namnet. Den person som föddes med det aktuella namnet avled dock på 1940-talet.

Åklagaren gjorde gällande att männen bott med sina respektive familjer i Sverige och därmed varit obegränsat skattskyldiga här. Flera bolag hade skapats genom åren, med den ena som formell och den andra som faktisk företrädare. Bolagen var registrerade både i Sverige och i utlandet.

Miljontransaktioner deklarerades inte

Enligt åtalet hade mannen underlåtit att folkbokföra bland annat inkomster och arbetsgivaravgifter i de olika bolagen. Bland annat ska en transaktion om 1,8 miljoner euro från ett bolag i november 2008 och som utgjorde lön till en av männen, inte ha deklarerats. Samtidigt har den enas patentinnehav registrerats i en av dennes andra identiteter, och var således inte tillräckligt verifierade i bokföringen, menade åklagaren. 

Männen invände och menade att de inte varit bosatta i Sverige och skattskyldiga här, i vart fall hade de inte förstått att de var skattskyldiga här. Samtidigt menade den ena att han inte varit företrädare för bolagen som i stället hade styrts av investerare. Den andre menade att endast varit formell företrädare och därmed saknat insikt i eller inflytande över verksamheterna. 

Hovrätten skärper straffen

Tingsrätten fann emellertid genom den omfattande utredningen att männen uppsåtligen, bland annat genom vilseledande bokföring, hade begått de gärningar som åklagaren påstod.  Männen hade på ett systematiskt och förslaget sätt begått mycket allvarlig brottslighet i form av grovt försvårande av skattekontroll, grova skattebrott samt grova bokföringsbrott. 

Vid en sammantagen bedömning av straffmätningsvärdet, dömdes männen till tre års fängelse vardera. 69-åringarna meddelades även fem års näringsförbud och deras bolag, Business Navigator B.V. ålades företagsbot med en miljon kronor. 

Svea hovrätt skärper nu fängelsestraffen till tre och ett halvt år vardera. Det är försvårande att båda har agerat som om de varit utflyttad från Sverige trots att de hela tiden har varit bosatt här. På så sätt har de också kunnat undgå att betala skatt i något land, skriver hovrätten. 

I övrigt gäller tingsrättens dom. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
skattebrott-skärpning

Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se