Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten läxar upp åklagare om avvisat åtal

Nyheter
Publicerad: 2023-05-24 14:27
Foto: Christine Olsson / TT

Ett strafföreläggande som godkänns har samma verkan som en lagakraftvunnen dom – och hindrar att ett åtal väcks för samma brottslighet.
Det konstaterar hovrätten och avslår en åklagares överklagande av tingsrättens avvisningsbeslut.
Detta trots att godkännandet skett efter det att svarstiden enligt strafföreläggandet löpt ut.

I april förra året åtalades en man vid Sundsvalls tingsrätt för hastighetsöverträdelse.

Åtalet avvisades av tingsrätten mot bakgrund av att den åtalade mannen redan godkänt ett strafföreläggande för samma gärning som åtalet avsåg.

Betalade försent

Avvisningsbeslutet överklagades senare av åklagaren som uppgav att det under tingsrättens handläggning felaktigt hade anförts att tiden för strafföreläggande gick ut den 25 april istället för den 18 april – som var rätt datum. Det som inträffade den 25 april var att handläggningsbeslutet ”strafföreläggande annan handläggning” fattades, på grund av att strafföreläggandet inte godkänts inom angiven tid, skrev åklagaren.

Eftersom det inte inkommit varken godkännande eller betalning inom den angivna tiden beslutades att åtal skulle väckas den 26 april. Dagen därpå registrerades en inbetalning som gjorts hos Polisen den 25 april. Eftersom den inbetalningen inkommit för sent har den, enligt åklagaren, inte godtagits som ett giltigt godkännande av strafföreläggande. Polisen återbetalade också det inbetalade beloppet den 5 maj.

Rätt att avvisa åtalet

Hovrätten konstaterar nu att betalning som sker innan åtal väcks utgör ”ett giltigt godkännande av strafföreläggandet, oavsett att betalningen skett efter att svarstiden enligt strafföreläggandet har löpt ut”.

Mot bakgrund av att ett godkänt strafföreläggande har samma verkan som en lagakraftvunnen dom utgör detta ett hinder mot att åtal väcks för samma gärning.

Tingsrätten gjorde därför rätt som avvisade åtalet.


Dela sidan:
Skriv ut: