Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten friar polisman efter dödsolyckan i Lerum

Nyheter
Publicerad: 2022-06-15 10:32
Foto: Polisen

Hovrätten går på samma linje som tingsrätten och frikänner en polisman som varit inblandad när en 16-årig pojke i Lerum i maj 2020 omkommit i en olycka med en crosscykel.
Polisen har i bil följt efter pojken på en gångväg, men har avbrutit försöket att stoppa honom när det stått klart att pojken medvetet försökt undkomma och inte vållat dödsfallet.

Två poliser befann sig en dag i maj 2020 i Lerum och hade i uppgift att särskilt arbeta mot mopeder och crosscyklar, som det varit problem med i samhället. På väg mot centrum mötte de två crosscyklar som körde i hög fart – och de mötte kort därpå en av dessa i centrum. Crossen saknade registreringsskylt, lampor och backspeglar och poliserna bestämde sig för att göra ett stopp och kontrollera fordonet och föraren. 

Körde efter

Poliserna gjorde då en u-sväng med sin civilskyltade bil och började köra efter crossen. Vad som sedan följde var ett kortare förföljande på ett gång- och cykelstråk. Efter cirka 200 meter tappade föraren kontrollen över crossen och både han och en passagerare slungades då av crossen.

Passageraren skadades lindrigt, men den 16-årige föraren slog huvudet i en lyktstolpe och fick mycket svåra skador, trots att han bar hjälm. Poliserna startade HLR på platsen men 16-åringen hade ådragit sig skall- och hjärnskador och hans liv gick inte att rädda.

Åtalades

Den 29-årige polis som kört bilen vid ingripandet åtalades senare för tjänstefel och vållande till annans död. Enligt åklagaren hade 29-åringen åsidosatt vad som gäller för uppgiften när han följt efter 16-åringen på gångstråket trots att pojken bara var misstänkt för trafikbrott och bevisligen försökte komma undan – och när detta med hänsyn till olycksrisken inte varit försvarligt.

Genom att förfölja ”väldigt nära” med blåljus och siren påslagna hade 29-åringen enligt åklagaren också ”hetsat/stressat” 16-åringen och fått honom att tappa kontrollen över crossen och köra omkull. Han hade därigenom genom oaktsamhet vållat dödsfallet.

Alingsås tingsrätt delade dock inte åklagarens uppfattning utan beslutade att frikänna polismannen på båda punkterna.

Det har handlat om ett mycket kort förlopp som utspelat sig under ”ett antal sekunder”. Det saknades i målet fristående vittnen, men enligt tingsrätten talade det mesta för 29-åringens egen version av händelseförloppet. Denna går ut på att försöket att stoppa 16-åringen avbrutits när det stått klart att pojken medvetet försökte komma undan poliserna.

Tingsrättens bedömning

Åklagaren hade inte heller lyckats styrka att pojken utsatts för ett förföljande av flyende fordon i strid med myndighetens interna föreskrifter eller polislagens allmänna principer om behov och proportionalitet. Utredningen gav samtidigt inte stöd för att polismannens agerande lett till att pojken tappade kontrollen och förolyckades. 29-åringen hade inte heller på något annat sätt agerat oaktsamt på ett sätt som kan aktualisera straffansvar och åtalet ogillades därför.

Hovrätten för Västra Sverige ansluter sig nu till den tidigare bedömningen och fastställer den friande domen.

Som tingsrätten framhållit bör det i fråga om tolknings- och tillämpningsfrågor finnas ”en betydande marginal” innan en felbedömning kan anses grunda ansvar för tjänstefel. Det är först vid allvarliga bedömningsfel som tjänstefelsansvar aktualiseras.

Enligt hovrätten framstår det händelseförlopp som 29-åringen beskrivit som rimligt. Det handlar om en erfaren polis som varit väl förtrogen med bestämmelserna kring stoppande och förföljande av tvåhjuliga fordon – och ingripandet i fråga måste ha framstått som tämligen rutinartat. Inget har heller framkommit som tyder på att 29-åringen skulle ha hyst agg mot 16-åringen – eller att han varit ur balans vid tillfället.

Sirener och blåljus

29-åringens version av händelseförloppet går ut på att han var osäker på om pojken uppfattade det första stoppförsök som gjorts ute på vägen – och att han därför svängt efter crossen och kortvarigt gett ljud- och ljussignal för att på nytt försöka stoppa fordonet. Ungefär halvvägs in på gångstråket har 29-åringen insett att föraren inte tänkte stanna. Han har då saknat in för att vända, efter att ha observerat betongsuggan. När han sett olyckan ske har han dock kört fram i hög hastighet och förmodligen slagit på sirener och blåljus.

Vittnesuppgifter ger också stöd för att något förföljande inte inletts redan på gatan, utan att 29-åringen då endast inlett ett stoppförsök i enlighet med polislagens allmänna principer om behov och proportionalitet.

Åklagaren kan enligt hovrätten inte heller anses ha styrkt påståendet om att 29-åringen på gångvägen har genomfört ett förföljande av flyende fordon i strid med polislagens allmänna principer om behov och proportionalitet och myndighetens föreskrifter. Utredningen ger heller inte stöd åt åklagarens påstående att polisen genom att ligga ”väldigt nära” crossen har hetsat eller stressat eller på annat sätt agerat så att 16-åringen tappat kontrollen över fordonet.

I bedömningen betonar hovrätten att passageraren på crossen har haft begränsade möjligheter att i sin hjälm, utan att vända sig om, med säkerhet kunna säga hur polisbilen färdats. Vittnesmål från personer som uppehållit sig i närheten är inte heller oförenliga med 29-åringens version av händelseförloppet, anser hovrätten.

Kan inte hållas ansvarig

Det är inte heller utrett att stoppförsöket företogs i strid med gällande föreskrifter på ett sätt som kan sägas ha utgjort ett så allvarligt bedömningsfel att ansvar för tjänstefel aktualiseras. 29-åringen har inte heller haft ”rimlig anledning att räkna med att stoppförsöket skulle leda till en olycka med dödlig utgång”, skriver hovrätten. Han kan därmed inte heller hållas straffrättsligt ansvarig för att genom oaktsamhet ha vållat 16-åringens död.

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: