Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten: Försvarare skulle jobbat 30 timmar under tågresor

Nyheter
Publicerad: 2022-11-11 13:04
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Hovrätten prutar en försvarares ersättning för tidsspillan och slår i ett färskt avgörande fast att denne borde ägnat ytterligare 30 timmar av sin omfattande restid till arbete.
Detta trots att stora delar av försvarararbetet inte är lämpligt att utföra vid resor med allmänna kommunikationsmedel.

Advokaten agerade försvarare i ett brottmål och fick för detta ersättning av staten med 1 568 685 kronor för 613 timmars arbete och 254 timmars tidsspillan.

Han kom senare att överklaga tingsrättens beslut i ersättningsfrågan och begärde att få den begärda att, i enlighet med begäran i sin kostnadsräkning, få betalt för 713,75 timmars arbete då den tiden han lagt ned var nödvändig med hänsyn till målets omfattning och komplexitet.

Svårt med sekretessbelagda uppgifter

Även Justitiekanslern kom att överklaga tingsrättens ersättningsbeslut. JK:s överklagande gällde enbart försvararens tidsspillan och i överklagandet yrkades på att ersättningen för denna skulle sättas ned med 39 000 kronor. JK pekade på antalet tågresor som försvararen hade gjort och anförde att han borde ha utnyttjat ytterligare 30 timmar av den tiden till arbete.

Försvararen anförde å sin sida att vissa tågresor varit för korta för att han skulle arbetat och pekade även på att han satt ned tidsspillan i den mån han kunnat arbeta under resorna. Han anser också att förutsättningarna till debiterbart arbete på tåg är ”ytterst begränsade” då man som försvarare till stor del arbetar med sekretessbelagda uppgifter och arbetsmiljön inte alltid är godtagbar.

Jk får rätt om tågarbete

I sitt färska beslut konstaterar Svea hovrätt att utredningen i målet varit mycket omfattande och krävt en betydande arbetsinsats från försvararen. Det har därför varit motiverat att ersätta honom för ”en mycket omfattande arbetsinsats”. Att betala ut de extra 100 timmarna som han begärt saknas det dock skäl för – och tingsrättens beslut står fast i den delen.

När det gäller frågan om tidsspillan konstaterar hovrätten att förutsättningarna för arbete under tågresor kan variera kraftigt samt att stora delar av försvarararbetet inte är lämpligt att utföra på allmänna kommunikationsmedel. Samtidigt anser hovrätten att försvararen, mot bakgrund av det stora antalet resor, borde kunnat ägnat ”viss ytterligare tid” åt arbete under dessa. Ett avdrag motsvarande 30 timmar, som JK yrkat, framstår därför som rimligt.


Dela sidan:
Skriv ut: