Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten: Dagsböter inte tillräckligt straff för penningtvättsbrott

Nyheter
Publicerad: 2023-01-16 10:10
Hovrätten för Västra Sverige. Foto: Micke Larsson / TT /

Tingsrätt och hovrätt är eniga om att det var fråga om penningtvätt när en kvinna tog emot pengar från ett TV-spelsbedrägeri på sitt privata bankkonto.
Till skillnad från underinstansen anser hovrätten dock att endast dagsböter är ett tillräckligt hårt straff – och dömer istället kvinnan till villkorlig dom förenad med 50 dagsböter.

Enligt åtalet påstods kvinnan ha ställt sitt bankkonto till förfogande för såväl insättning som för förvaring av drygt 2 000 kronor som satts in på hennes konto. Pengarna härrörde från ett bedrägeri där en annan kvinna lurats att betala drygt 4 000 kronor i två omgångar för en spelkonsoll hon aldrig fick.

Enligt åklagaren hade kvinnan också, antingen själv eller tillsammans och i samförstånd, omsatt pengarna som kommit in på hennes konto.

Hovrätten skärper straffet

I förhör medgav den åtalade kvinnan att hon tagit emot pengar, men hävdade att det var för en annan persons räkning. En person hon visserligen inte kände, men som hon ville hjälpa då denne tappat bort sitt kort. Hon använde pengarna för att betala hans hotellräkning med sitt kort och personen ifråga uppgav för henne att han hade ett företag ”men hade stuckit för något skattebrott”.

Tingsrätten slog fast att kvinnan tagit emot pengarna och måste ha insett risken att de härrörde från brott. Domstolen konstaterade vidare att hon inte vidtagit åtgärder för att ta reda på något om betalningen och enligt tingsrättens mening hade hon sannolikt inte avstått även om hon visste vad det rörde sig om för betalning. Hon dömdes därför för penningtvättsbrott till 50 dagsböter.

Domen överklagades till hovrätten, som skärper straffet till villkorlig dom och 50 dagsböter. Enligt hovrätten motsvarar straffvärdet för brottet två månaders fängelse och det anses saknas anledning att ”gå under” den föreskrivna straffskalan.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
HovrättenVästraSverigepenningtvättsbrott

Dela sidan:
Skriv ut: