Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten: Advokaten kan arbeta på sina tågresor

Nyheter
Publicerad: 2022-09-05 14:21
Gengrebild med affärsresenärer på SJ-tåg. Foto: SJ

Hovrätten går på Justitiekanslerns linje och sätter ned en Stockholmsadvokats ersättning för tidspillan.
De menar att han kan arbeta på tågresorna till och från Göteborg.

En advokat med sitt kontor i Stockholm har begärt och har i tingsrätten tillerkänts ersättning för 100 timmars tidsspillan. I redogörelsen redovisas ett antal tågresor under tidsspillan och utlägg. 

Justitiekanslern överklagade dock beslutet med inställningen att restid under längre tågresor till viss del bör kunna användas till arbete. 

”Tågresorna i det aktuella fallet har varit så pass långa att det kan krävas att N.N arbetat i vart fall delar av resan. Av den praxis som redogjorts för ovan följer att åtminstone 40 procent av restiden kan förväntas användas till arbete vid längre resor”, skriver JK i överklagandeskriften. 

Ifrågasätter – ur sekretesssynpunkt

Advokaten har rest med tåg mellan Stockholm och Göteborg. En restid som uppgår till cirka tre timmar. Totalt har kostnadsräkningen landat på 57 timmars tidsspillan för tågresor. 

”Sammantaget anser Justitiekanslern att ersättningen för tidsspillan i fråga om restid bör sättas ned med beaktande av att en del av denna tid torde ha kunnat användas till produktivt arbete”. 

Advokaten har å sin sida motsatt sig att tingsrättens beslut ändras. Han har anfört att han har svårt att se vilket arbete som han – utifrån bland annat sekretessynpunkt – skulle kunna utföra på ett tåg. 

Den tekniska utvecklingen

Hovrätten skriver att ”Den tekniska utvecklingen har avsevärt förbättrat förutsättningarna att arbeta utanför det egna kontoret. Det innebär enligt hovrätten att en försvarare i många fall bör kunna utnyttja restid och väntetid till arbete”. 

Vidare skriver hovrätten: ”Möjligheten för en försvarare att arbeta under resor med allmänna kommunikationer är emellertid begränsad, bl.a. från sekretessynpunkt. Samtidigt bör det ofta vara möjligt för försvararen att planera på ett sätt att lämpligt arbete kan utföras vid sådana resor, även om det inte kan förväntas att detta kan utföras lika effektivt och i samma omfattning som på kontoret”.

Får ersättning för 80 timmar – istället för 100

Enligt hovrätten får förhållandena anses ha varit sådana att advokaten hade kunnat använda del av tiden under dessa tågresor till arbete. Advokaten tillerkännas ersättning för tidsspillan motsvarande 80 timmar, i stället för begärda 100 timmar. 

Tingsrättens beslut ska alltså ändras på så sätt att advokaten ska få ersättning för tidsspillan med totalt 105 600 kronor, i stället för 132 000 kronor. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
jobbpåtågresa

Dela sidan:
Skriv ut: