Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Höll i ombyggd gaspistol i halv minut – döms för grovt vapenbrott

Nyheter
Publicerad: 2023-01-11 13:14
Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX

Hovrätten fastställer domen på två års fängelse för en 28-årig man som dömts för grovt vapenbrott sedan han, under en mycket kort stund, hållit i ett ombyggt startvapen.
Tingsrätten ansåg att brottet skulle rubriceras som grovt eftersom innehavet skett på allmän plats, i en sådan miljö där det typiskt sätt kan komma till brottslig användning samt eftersom 28-åringen rökte cannabis vid gärningstillfället.

Den 28-årige mannen åtalades för vapenbrott efter att han innehaft en ombyggd start/gaspistol på allmän plats. Åklagaren påstod att vapnet innehafts i en sådan miljö där det typiskt sett kunde befaras komma till brottslig användning samt att gärningen varit av särskilt farlig art varför brottet skulle rubriceras som grovt.

Som bevisning åberopade åklagaren bland annat en film där man kunde se hur 28-åringen höll i ett vapenliknande föremål i mellan 30 sekunder till en minut. Åklagaren åberopade också vittnesmål från en kriminaltekniker som sade sig vara helt säker på att det rörde sig om ett vapen av fabrikat Zoraki, modell 917. Enligt kriminalteknikerns bedömning hade vapnet byggts om till ett skarpt vapen och han bedömde även att den ammunition som syntes på filmen var skarp.  

Funktionsdugligt vapen

Tingsrätten ansåg det styrkt att 28-åringens befattning med vapnet föll inom det straffbara området för vapenbrott. Tingsrätten gick också på kriminalteknikerns linje och ansåg det styrkt att vapnet varit tillståndspliktigt samt att det var ombyggt till ett skarpt vapen. Med tanke på att pistolen var ombyggd och laddad med skarpa patroner, utgick tingsrätten också från att pistolen var funktionsduglig. 28-åringen hade alltså i objektiv mening gjort sig skyldig till gärningen. Frågan var då om han hade uppsåt till gärningen.

28-åringen hade under vittnesförhör uppgett att vapnet tillhörde hans kompis och att han höll i den en kort stund för att han tyckte vapnet var häftigt. Han trodde dock det var en attrapp eftersom det var så hans kompis hade beskrivit vapnet. På frågan varför han hade handskar på sig vid tillfället uppgav han att han tagit på sig dessa på inrådan av sin kompis i syfte att inte avsätta några fingeravtryck. Hade han vetat att det var ett riktigt vapen hade han aldrig hållit i det.

Döms för grovt vapenbrott

Tingsrätten ansåg att mannens uppgifter lät som en efterhandskonstruktion och pekade på vissa motsägelser i hans berättelse. Domstolen trodde inte på att han saknade kännedom om hur ett skarpt vapen såg ut och hänvisade bland annat till förhör som hållits med en polis som uppgett att 28-åringen har kännedom om de kriminella nätverken i den aktuella Stockholmsförorten. Vid en sammantagen bedömningen ansåg tingsrätten att 28-åringen i vart fall varit likgiltig inför risken att det var ett skarpt vapen – och han skulle därför dömas för vapenbrott.

Tingsrätten ansåg att brottet skulle rubriceras som grovt eftersom innehavet skett på allmän plats, i en sådan miljö där det typiskt sätt kan komma till brottslig användning samt eftersom 28-åringen rökte cannabis vid gärningstillfället. Han dömdes därför till två års fängelse.

Domen överklagades till Svea hovrätt som nu fastställer tingsrättens dom.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
grovtvapenbrottSveahovrätt

Dela sidan:
Skriv ut: