Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Höjd ersättning till barn som utsatts för grova sexualbrott

Nyheter
Publicerad: 2020-11-13 09:30
Genrebild Foto: Fredrik Sandberg / TT /

Brottsoffermyndigheten betalar nu ut ersättning till två barn som utsatts för grova sexualbrott under en lång tidsperiod med 350 000 respektive 600 000 kronor.
Beloppen är avsevärt högre än vad domstolarna dömde ut till barnen.
Besluten har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.

– Barnen har utsatts för oerhörda kränkningar och ersättningen kan aldrig fullt ut kompensera vad de tvingats utstå. Ersättningen kan i stället ses som ett bidrag till upprättelse och som ett kvitto på att samhället tar dessa brott på största allvar, säger Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten på Brottsoffermyndigheten.

Omfattande brottslighet

Det ena fallet gäller en pojke som utsatts för upprepade sexövergrepp – ett fall av grov våldtäkt mot barn, ett tiotal våldtäkter, ett tiotal sexövergrepp samt barnpornografibrott – av en släkting. Pojken var vid tiden för övergreppen mellan elva och femton år.
Gärningsmannen dömdes, och skulle betala skadestånd på 250 000 kronor till pojken för kränkning.

Brottsoffermyndigheten skriver i sitt beslut att det vid upprepade fall av övergrepp ska göras en sammanvägd bedömning av brottsligheten. Det ska då tas hänsyn till hur många övergrepp barnet blivit utsatt för, under hur lång tidsperiod och vad övergreppen innefattat.
Enligt myndigheten ska också sammanvägningen ge ett rimligt resultat och inte få som konsekvens att barnet till synes inte får någon ersättning alls för de sista övergreppen. Myndigheten fann därför att skälig ersättning för den brottslighet pojken utsatts för var 350 000 kronor.

Pappan våldtog dotter

Det andra ärendet gäller en flicka som utsatts för upprepade fall av grov våldtäkt mot barn av sin pappa från att hon var sex år gammal till att hon var 16 år. Tingsrätten dömde hennes pappa för brotten och att han skulle betala skadestånd till henne med bland annat 400 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndigheten höjer nu den summan till 600 000. Vid bedömningen av ersättningens storlek tog Brottsoffermyndigheten särskild hänsyn till att det rör sig om ett stort antal övergrepp som hennes egen pappa utsatt henne för under tio och ett halvt års tid, att brottsligheten ägt rum i hennes hemmiljö och att de återkommande övergreppen skapat oro och otrygghet under i stort sett hela uppväxten.


Dela sidan:
Skriv ut: