Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hoist tar nedskrivning – räknar med rejäl förlust under första kvartalet

Nyheter
Publicerad: 2021-04-01 07:54

Hoist Finance kommunicerar nedskrivningar om 350 miljoner kronor efter förseningarna som råder i domstolarna, främst i Storbritannien och Spanien.

Trots att den totala inkasseringen under kvartalet är högre än den aktiva prognosen, 102 procent, har Hoist Finance fattat beslut om en nedskrivning uppgående till cirka 350 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Hoist Finance uppger att de flesta av bolagets marknader har under det första kvartalet 2021 inkasserat i linje med eller över den justerade prognos som sedan Q2-20 tar hänsyn till effekterna av covid-19-pandemin. I den prognosen antogs inkasseringen minska under 2020 för att sedan gradvis återgå till det normala under 2021.

”Emellertid har pandemins varaktighet gjort att osäkerheten kring återhämtningen har ökat, speciellt avseende den del av inkasseringen som är beroende av att driva processer i domstol”, skriver Hoist Finance.

Den legala inkasseringen uppgår till cirka en fjärdedel av Hoist Finance totala inkassering. Men bolaget drabbas av de stora förseningarna som för närvarande råder i domstolarna, särskilt i Storbritannien och i Spanien.

”Även i normala fall finns det en viss eftersläpning mellan det att ärenden tas upp i domstol till dess att inkassering sker, men med de förseningar som nu råder finns en ökad risk att framtida inkassering reduceras eller försenas avsevärt”, skriver bolaget.

Antalet legala fordringar och dess karaktär har inte förändrats, men Hoist Finance uppger att man intar en försiktig hållning avseende de finansiella effekterna som förseningarna kan orsaka.

”Av detta skäl kommer en negativ revidering av den beräknade återstående inkasseringen (ERC) genomföras under det första kvartalet”.

Hoist Finance hanterar cirka 3 400 portföljer till ett bokfört värde av 20,6 miljarder kronor. Den ackumulerade inkasseringsnivån för de här portföljerna, jämfört med vad som antogs vid förvärv, motsvarar 103 procent. Den justerade synen på återhämtning från effekterna av covid-19-pandemin har lett till lägre prognoser för portföljer i Storbritannien och Spanien samt, men i mindre utsträckning även i Frankrike. 

Totalt sett medför dessa justeringar en negativ effekt på ERC om cirka 470 miljoner kronor, motsvarande 1,4 procent av den totala ERC, vilket motsvarar en nedskrivning på cirka 350 miljoner kronor, 1,7 procent av det totala bokförda värdet, vilket kraftigt påverkar första kvartalets resultat.

Den totala framåtblickande nedskrivningen under 2020 och Q1 2021 uppgår till cirka 470 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 procent av det genomsnittliga bokförda värdet under samma period. Hoist FInance jämför detta med en genomsnittlig covid-19 nedskrivning för industrin om cirka 3 procent. 

– Vi går alla igenom en extraordinär period just nu och osäkerheten är fortsatt hög. Med den globala utrullningen av vaccin hoppas jag att vi nu kan se ett slut på covid-19-pandemin. Effekterna på vår verksamhet och vårt resultat har varit betydande, men jag är övertygad om att vårt försiktiga angreppssätt är rätt väg framåt. Så snart bankerna börjar avyttra sina förfallna fordringar kommer vi att återgå till tillväxt, samtidigt som vi fortsätter att göra framsteg i enlighet med vår strategi och hjälpa individer att uppfylla sina åtaganden, säger Klaus-Anders Nysteen, VD Hoist Finance.


Dela sidan:
Skriv ut: