Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hoist Finance reserverar 100 miljoner kronor för skatterisk

Nyheter
Publicerad: 2021-07-09 07:27

Hoist Finance gör en ytterligare reservering av tillkommande skatt om cirka 100 miljoner kronor efter en revision från Skatteverket.

Hoist finance meddelar under torsdagkvällen att bolaget har beslutat om en ytterligare reservering av tillkommande skatt  på grund av ett pågående skatterevisionsärende drivet av Skatteverket rörande gränsöverskridande allokering av vinst.

Negativt förslag till skattebeslut

 Revisionen har resulterat i ett negativt förslag till beslut från Skatteverket avseende en tidigare struktur med polska tillgångar etablerad 2014. Processen är i ett inledande skede där Hoist Finance har beslutat att reservera för ett potentiellt ofördelaktigt beslut från domstolen. Den negativa effekten på resultatet för det andra kvartalet är uppskattad till cirka -100 miljoner kronor.

– Vår uppfattning är att vi har gjort en korrekt vinstallokering, men ärendet är komplext och rör svåra skattefrågor. Vi intar nu en försiktig hållning och avvaktar förvaltningsrättens bedömning av ärendet enligt gällande skattelagstiftning, säger Fredrik Erneholm, skattechef på Hoist Finance.

Preliminära siffror för Q2

Samtidigt presenterar Hoist Finance preliminära siffror för andra kvartalet 2021. Rapporten kommer att publiceras den 21 juli, 2021. 

Periodens resultat beräknas landa kring -50 miljoner kronor, och periodens resultat justerat för jämförelsestörande poster beräknas landa kring 60 miljoner kronor. Portföljförvärven förväntas uppgå till cirka 850 miljoner kronor, och kärnprimärkapitalrelationen är fortsatt stabil och väntas uppgå till cirka 9.6 procent. 

Rörelsekostnaderna beräknas landa kring cirka 590 miljoner kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen beräknas nå 9.6 procent.

– Det underliggande resultatet är i linje med det första kvartalet, men jag ser en avsevärd förbättringspotential. Vårt huvudfokus är att återgå till tillväxt, accelerera våra satsningar som är avsedda att förbättra vår operationella effektivitet samt bli mer kostnadseffektiva, säger Per Anders Fasth, VD för Hoist Finance.


Dela sidan:
Skriv ut: