Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Högsta förvaltningsdomstolen går på Hoists linje i skattemål

Nyheter
Publicerad: 2021-06-04 07:30

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer kammarrättens avgörande och går därmed på kredithanteringsbolaget Hoists linje i ett mål som drivits av Skatteverket, enligt ett pressmeddelande.

Skatteverket har drivit ett mål mot Hoist Finance där kammarrätten beslutade till Hoist Finance fördel, i december 2019. Målet överklagades av Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen som nu har avkunnat dom med ett positivt utfall för Hoist Finance.

Skattemålet avsåg ett bolag förvärvat 2012 med outnyttjade skattemässiga underskott som kvittades mot vinster under 2012-2014. Kammarrätten ansåg – tvärtemot Skatteverket – att Hoist Finance hade rätt att utnyttja underskotten. Underskottens värde uppgick till cirka 30 miljoner kronor. 

HFD har alltså gått på Hoist Finance linje och fastställt kammarrättens avgörande. Domen har ingen påverkan på det andra kvartalets resultat.


Dela sidan:
Skriv ut: