Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Högsta domstolens jävsbeslut påverkar även notarier och föredraganden”

Debatt
Publicerad: 2015-06-09 09:35
Carsten Helland

DEBATT – av Carsten Helland, ordförande i Juseks domstolssektion samt Nickolina Hamrin Lönkvist, styrelseledamot i Juseks domstolssektion och föredragande jurist Robin Håkansson, ordförande i Juseks notariesektion

 

Adjungering innebär en tillfällig anställning som domare i hov- eller kammarrätt. Målgruppen är kvalificerade jurister, som i regel är tjänstlediga då de adjungerar och i många fall efter adjungeringen söker ordinarie domartjänster.

Till följd av ett beslut från Högsta domstolen, HD, har möjligheten till adjungering dock begränsats. Det visar sig nu att beslutet också påverkar notarier och föredraganden.

I HD:s beslut ansågs en adjungerande ledamot inte ha rätt att delta i ett brottmål på grund av jäv. Ledamoten var tjänstledig från en tjänst som åklagare, men hade inte varit delaktig i brottmålets handläggning och var inte anställd på samma åklagarkammare som åklagaren i målet. HD ansåg ändå att ledamoten var jävig. Detta då det kunde uppfattas som det fanns en lojalitet mot den ordinarie yrkesrollen.

I ett tidigare vägledande avgörande gjordes en liknande bedömning när en adjungerade ledamot som var tjänstledig från Skatteverket ansågs jävig i ett mål där Skatteverket var part.

En väg in i domaryrket har genom dessa avgöranden blivit betydligt trängre. Jusek, som är akademikerförbundet för bland andra jurister, har tidigare uppmärksammat dess effekter för adjungeringen.

Det har nu visat sig att avgörandena också påverkar notarier och föredraganden. När det gäller notarier finns exempel på att den notarie som är tjänstledig från en myndighet numera inte tillåts handlägga och döma i mål med koppling till den berörda myndigheten. Notarien stängs därmed ute från vissa rättsområden, vilket medför en kvalitetssänkning på notarieutbildningen. Han eller hon har dessutom i regel inte fått information i förväg om vad som gäller. Till saken hör att olika domstolar tolkar beslutet olika, vilket har medfört en oförutsebarhet för den här gruppen.

På samma sätt förekommer det att nyanställda föredraganden stängs ute från sina specialistområden under den tid de är tjänstlediga från sina tidigare arbetsplatser. Detta är något som både domstolen och medarbetaren förlorar på.

I förlängningen kan det leda till att domstolarna väljer att i vissa fall inte anställa en person. Om domstolen till exempel behöver en ny föredragande som så fort som möjligt börjar arbeta med skattemål, så kan det bli så att domstolen – paradoxalt nog – i val mellan flera lämpliga personer avstår att anställa den med en tjänst på Skatteverket. Även andra grupper på domstol kan eventuellt påverkas.

Hur problematiken till följd av avgörandena om jäv ska lösas är en komplex fråga som innehåller många olika aspekter. Klart är att dagens situation inte är bra.

Tillsammans med Justitiedepartementet, Domstolsverket och domstolarna vill Jusek hitta lösningar. På kort sikt är det viktigt att de som söker tjänster som notarier och föredraganden får bra information om vad som idag gäller.

När Jusek nu i veckan träffar Domstolsverket kommer vi att ta upp dessa frågor.

 

Carsten Helland, ordförande i Juseks domstolssektion

Nickolina Hamrin Lönkvist, styrelseledamot i Juseks domstolssektion och föredragande jurist

Robin Håkansson, ordförande i Juseks notariesektion

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: