Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD sänker straffen för åtalade efter påskupploppen

Nyheter
Publicerad: 2023-03-14 08:49
Foto: Kicki Nilsson / TT /

De två männen dömdes för grovt sabotage mot blåljusverksamhet efter att ha deltagit i de så kallade påskupploppen i Örebro förra året.
De överklagade de fällande domarna till Högsta Domstolen – som meddelade prövningstillstånd.
I dag sänkte HD de båda männens straff.

De åtalade gärningarna skedde förra påsken i Örebro i samband med en motdemonstration mot den högerextreme politikern Rasmus Paludans koranbränning i Örebro. En folkmassa angrep poliserna som skyddade Paludan, och flera poliser skadades och ett stort antal polisfordon sattes i brand eller vandaliserades.

Två av de som deltog, och som beskrivs ha haft ”centrala roller”, var de nu dömda männen, 21 och 27 år gamla. De dömdes av Hovrätten till fängelse på fem år och sex månader, respektive fem år.
Deras försvarare skrev i sina överklaganden att de saknas praxis om straffmätning, avseende grovt sabotage mot blåljusverksamhet och ställde sig även frågande till rubriceringen av brotten i målet. Advokaterna menar att gärningarna bör rubriceras som våldsamt upplopp – inte som grovt sabotage mot blåljusverksamhet.

RÅ överklagade inte

Riksåklagaren har, å sin sida, sagt att lagstiftningen avseende sabotage mot blåljusverksamhet är ny, och att det behövs praxis avseende straffmätningen. Enligt RÅ borde de två männen dömas till ett längre straff än de fem års fängelse som Hovrätten dömde ut. Men RÅ överklagade aldrig domen, vilket gör att de två männen inte kan få längre straff än de som dömdes ut av Hovrätten.

HD: Saknas stöd för tillammans och i samförstånd

I dag meddelade HD sin dom. Och enligt Högsta domstolen saknas stöd för åklagarens påståendet att samtliga som deltagit i oroligheterna har agerat tillsammans och i samförstånd med varandra. Det finns inte heller, skriver HD, någon närmare utredning om i vilken utsträckning och på vilket sätt de tilltalade varit delaktiga i de delar av händelseförloppet som i åtalet inte specifikt kopplas till dem.

Därför dömde de två enbart för vad som konkret kunnat kopplas till deras eget agerande. Vid bedömningen av gärningarnas allvar har det tillmätts stor vikt att de vidtogs i ett sammanhang då även många andra personer angrep polisen.

Sänkt straff

Det samlade straffvärdet för brotten bedöms enligt Högsta Domstolen vara tre års fängelse för var och en av de tilltalade. En av de tilltalade döms även för våld mot tjänsteman, bestående i att han har kastat en sten mot en polis från nära håll.

Fängelsestraffets sammanlagda längd för honom bestäms till tre år och tre månader.

– Högsta domstolens avgörande bekräftar att angrepp av detta slag mot polisen utgör allvarlig brottslighet med ett högt straffvärde, säger Johan Danelius som var en av de domare som deltog i avgörandet i ett pressmeddelande.

– Anledningen till att straffen i de här enskilda fallen sätts ned i förhållande till hovrättens dom är främst att de tilltalade har ansetts straffrättsligt ansvariga enbart för de delar av händelseförloppet som konkret kunnat kopplas till deras eget agerande, förklarar Danelius.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
påskupplopp

Dela sidan:
Skriv ut: