Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hjälpte ALS-sjuk att dö – får inte tillbaka sin läkarlegitimation

Nyheter
Publicerad: 2023-05-25 11:03
Foto: Janerik Henriksson / TT

Läkaren Staffan Bergström hjälpte en svårt ALS-sjuk man att dö när denne, på grund av pandemin, inte kunde resa till en ”dödsklinik” i Schweiz.
Detta fick HSAN att återkalla hans läkarlegitimation då han ansågs vara uppenbart olämplig att utöva läkaryrket.
Nu fastställer förvaltningsrätten nämndens beslut.

Det var under sommaren 2020 som HSAN inledde en utredning av läkaren Staffan Bergström efter att det i en DN-artikel framkommit uppgifter om att han hjälpt en svårt ALS-sjuk person att ta livet av sig.

Av utredningen framgick senare att läkaren kommit i kontakt med den sjuke patienten i egenskap av ordförande i föreningen Rätten Till En Värdig Död, RTVD, och att han erbjudit sig att ge denne det slut han önskade. Han beslutade sig sedan för att hjälpa patienten att ta livet av sig genom att överlämna ett antal läkemedel som skrivits ut till andra personer än patienten, däribland läkaren, som i kombination med varandra var dödliga.

HSAN gjorde bedömningen att det inte var i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet att ordinera och överlämna läkemedel förskrivna för annan, på felaktig indikation och i dödliga doser. Nämnden underströk att hans agerande stred mot mot hälso- och sjukvårdslagens syfte och i allra högsta grad var förtroendeskadligt för en legitimerad yrkesutövare. Mot den bakgrunden hade han, oaktat motivet till agerandet, visat sig uppenbart olämplig att utöva läkaryrket.

”Uppenbart olämplig”

Läkaren överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Stockholm – som nu går på nämndens linje och fastställer deras beslut.

Läkaren argumenterade i förvaltningsrätten för att agerandet inte varit i strid med internationell vetenskap och beprövad erfarenhet. Han anförde också att han agerat i enlighet med den sjuke patientens önskemål och framhöll att ett återkallande av hans legitimation skulle stå i strid med Europakonventionens skydd för de mänskliga rättigheterna.

Förvaltningsrätten anser dock att HSAN:s beslut varit korrekt.

– Målet aktualiserar frågor av principiell och etisk karaktär om livets slutskede. Det finns därför skäl att understryka att det som domstolen haft att pröva enbart är om den tidigare läkarens agerande i detta enskilda fall medför att han är uppenbart olämplig att utöva läkaryrket, vilket domstolen konstaterar, säger chefsrådmannen Caroline Dyrefors Grufman i ett pressmeddelande.


Dela sidan:
Skriv ut: