Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HFD drar tillbaka dagersättningen för förvarstagen man

Nyheter
Publicerad: 2023-01-19 10:31
Foto: Adam Wrafter / SvD / TT /

Migrationsverket hade rätt att återkalla dagersättningen för en förvarstagen man som plötsligt hade 1 500 kronor i egna medel.
Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och konstaterar att det av föreskrifterna som beslutet att bevilja dagersättning grundats på framgår att beslutet får återkallas om det framkommer att den asylsökande har egna ekonomiska medel.

Mannen togs i förvar i början av augusti 2019 och ansökte dagen därpå om dagersättning, vilket beviljades av Migrationsverket samma dag. Han fick då 24 kronor om dagen från och med dagen för beslutet då han saknade egna medel.

I slutet av april året därpå uppdagades att mannen hade 1 500 kronor som han hade fått vid ett besökstillfälle – och Migrationsverket beslutade omedelbart att dagersättningen inte längre skulle utgå mot bakgrund av att han hade egna ekonomiska medel.

Förvaltningsrätten: Inte rätt att ändra beslutet

Mannen överklagade beslutet till förvaltningsrätten som gav honom rätt och konstaterade att myndighetens initiala beslut inte förenats med något ändrings-eller återkallelseförbehåll. Det var inte heller fråga om tvingande säkerhetsskäl och det hade inte framkommit att mannen skulle lämnat varken oriktiga eller vilseledande uppgifter. Förvaltnignsrätten påpekade också att det inte rörde sig om en sådan situation som kunde leda till nedsättning av dagersättningen – inte ens med beaktande av skyldigheten att anmäla ändrade förhållanden.

Enligt förvaltningsrätten förelåg därmed inte heller rätt att ändra beslutet på grund av förbehåll i de föreskrifter som beslutet grundades på. Migrationsverket hade därför inte haft rätt att ändra beslutet till mannens nackdel och detta skulle fortfarande gälla.

Kammarrätten kom senare att avslå myndighetens överklagande och fastställde underinstansens beslut.

Får återkallas

Nu har frågan prövats av Högsta förvaltningsdomstolen – som ger Migrationsverket rätt och slår fast att beslutet får återkallas om det framkommer att den asylsökande har egna ekonomiska medel.

Enligt HFD får det ”anses framgå av föreskrifterna som beslutet att bevilja dagersättning har grundats på att beslutet får återkallas om det framkommer att den asylsökande har egna ekonomiska medel”. Eftersom mannen hade 1 500 kronor i egna medel när beslutet om att dra in dagersättningen fattades hade Migrationsverket därför rätt att ändra sitt tidigare beslut.

Myndighetens överklagande vinner därför bifall.


Dela sidan:
Skriv ut: