Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Heimstaden reser över 1 miljard kronor i emissioner

Nyheter
Publicerad: 2021-06-07 08:49
Patrik Hall, vd, och Arve Regland, cfo

Heimstaden reser 1 125 miljoner kronor i företrädesemission och i en riktad emission.

Heimstaden meddelar under måndagsmorgonen att bolaget reser 1 125 miljoner kronor genom en företrädesemission och en riktad emission.

Företrädesemissionen, vars teckningsperiod slutade den 3 juni 2021, är fulltecknad. Styrelsen beslutar om en riktad emission av preferensaktier för att möta teckningsintresset. Företrädesemissionen tillför en likvid om 375 miljoner kronor och den riktade emissionen tillför en likvid om 750 miljoner kronor.

”Syftet med Företrädesemissionen och den riktade emissionen är att upprätthålla en balanserad finansiell riskprofil, resa kapital för fortsatt expansion och understödja en förbättrad likviditet i preferensaktierna. Nettolikviden kommer att användas för att upprätthålla aktieägandet i Heimstaden Bostad samt potentiella direktinvesteringar i fastigheter”, framgår det av pressmeddelandet.

Emissionerna rör preferensaktier

Företrädesemissionen rör 10 788 653 preferensaktier, motsvarande cirka 92,06 procent, som har tecknats med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) och har tilldelats sådana tecknare. Återstående 930 097 preferensaktier, motsvarande cirka 7,94 procent, har tilldelats de som tecknat preferensaktier utan stöd av teckningsrätter. 

De riktade emission bestod av 23 437 500 preferensaktier till en teckningskurs om 32 kronor per preferensaktie, vilket är samma teckningskurs som i Företrädesemissionen. Tilldelning av preferensaktier i den riktade emissionen har gjorts till internationella institutionella investerare, family offices och privata investerare.

”Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Emissionen är att erhålla tillräckligt expansionskapital för att möta Heimstadens potentiella tillväxt och att uppnå en mer effektiv kapitalstruktur för att understödja förutsättningar för en bättre likviditet i preferensaktien och en större aktieägarbas”, framgår det av pressmeddelandet.

Utspädningseffekten

För de preferensaktieägare som avstod att teckna preferensaktier i företrädesemissionen är resultatet en utspädningseffekt om cirka 18,4 procent av det totala antalet aktier i Heimstaden efter företrädesemissionen och den riktade Emissionen och cirka 2,5 procent av det totala antalet röster i Heimstaden efter företrädesemissionen och den riktade emissionen.

Med antagande att de befintliga preferensaktieägarna med företrädesrätt tecknade samtliga preferensaktier i företrädesemissionen uppstår, med beaktande av den riktade emissionen, en utspädningseffekt för de befintliga preferensaktieägarna om cirka 12,3 procent av det totala antalet aktier i Heimstaden efter företrädesemissionen och den riktade emissionen och cirka 1,7 procent av det totala antalet röster i Heimstaden beräknat på samma sätt.

Lock-up-åtagande och rådgivare

Bolaget har ingått ett lock-up-åtagande avseende framtida emissioner av preferensaktier, med vissa undantag, för en period om 180 dagar efter dagen för styrelsens beslut om den riktade emissionen.

Carnegie Investment Bank, Nordea Bank, filial i Sverige och Swedbank är Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen, med Carnegie Investment Bank som Sole Global Coordinator. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Heimstaden. White & Case Advokat är legal rådgivare till Joint Bookrunners.


Dela sidan:
Skriv ut: