Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD utlämnar man till Ryssland – trots ”korrupt” och ”politiserat” rättsväsende

Nyheter
Publicerad: 2022-09-05 14:00
Foto: DJ och TT

En muslimsk man med kopplingar till Tjejenien som misstänkt för ett mord i Kaliningrad förra året ska lämnas ut till Ryssland.
Även om det ryska rättsväsendet är såväl politiserat som korrupt och respekten för mänskliga rättigheter fortsätter att försämras anses en utlämning inte vara oförenlig med varken Europakonventionen eller Barnkonventionen, skriver HD.

Ryska federationens riksåklagarämbete har begärt att en rysk man ska utlämnas till Ryssland. Till stöd för detta har federationen åberopat ett häktningsbeslut från augusti förra året, utfärdat av en domaren vid Leningradskij stadsdistrikts tingsrätt i Kaliningrad, Ryssland.

Av detta framgår att den aktuella mannen är misstänkt för att ha knivhuggit en man i bröstet på ett gemensamhetsboende i i juni i fjol. Det finns ett namngivet vittne som beskrivit händelse för polisen och pekat ut den nu aktuella mannen som gärningsman. Dessutom finns ett annat namngivet vittne som berättat om omständigheterna samt handlingar som stöder misstanken.

Hävdar att han riskerar förföljelse

Mannen nekar dock till brott och har hävdat att anklagelserna mot honom är fabricerade. Misstanken om mord är något som, enligt mannen, Ryssland har hittat på för att få honom utlämnad. Den aktuella dagen var han inte i Kaliningrad och han bodde inte på den adress där det påstådda brottet ska ha skett. Han kommer att få livstids fängelse i Ryssland och bli dödad om han blir utlämnad.

Han har också uppgett att han har koppling till delrepublikerna Tjetjenien och Ingusjien, och är sunnitisk muslim med inriktning salafism. Den minoritet han tillhör är, enligt mannen, inte önskvärd för den ryska staten som vill förinta minoriteten och utplåna dess historia. Han har också gjort regimkritiska uttalanden och därför blivit frihetsberövad och torterad av rysk polis och säkerhetspolis vid flera tillfällen.

Politiserat och korrupt rättssystem

Svenska RÅ har yttrat sig till Högsta domstolen och anser att det saknas hinder för utlämning.

HD refererar i beslutet till en rapport från UD där det bland annat framgår att respekten för de mänskliga rättigheterna i Ryssland ”fortsätter att försämras” samt att landet inte kan anses vara en fungerande rättsstat. Enligt rapporten är rättsväsendet ”såväl politiserat som korrupt och används även för att bestraffa oppositionella och människorättsförsvarare vilket lett till ett ökat antal politiska fångar i Ryssland”.

HD konstaterar dock att det inte framkommit så pass tydliga och underbyggda uppgifter om risk för förföljelse av mannen att hinder mot utlämning ska anses föreligga. HD konstaterar vidare att uppgiften att ett land ofta kränker mänskliga rättigheter typiskt sett inte utgör tillräcklig grund för att anse att en utlämning står i strid med Europakonventionens artikel 3 – även om den allmänna situationen i landet är en del i bedömningen av omständigheterna.

Sammantaget anses dock omständigheterna inte vara sådana att en utlämning skulle vara oförenlig med varken Europakonventionen eller Barnkonventionen. Mannen ska därför lämnas ut till Ryssland.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
ryskutlämning

Dela sidan:
Skriv ut: