Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: Utlägg för förvaltarens bankkonto är en konkurskostnad

Nyheter
Publicerad: 2022-06-23 09:59
Foto: Jessica Gow / TT

En konkursförvaltare fick inte betalt för utlägg för att öppna ett bankkonto. Hovrätten ansåg att detta var så kallad massakostnad. Högsta domstolen slår nu fast vid att detta är en konkurskostnad och konkursförvaltaren får därmed ut ersättning för sitt utlägg.

Högsta domstolen har prövat frågan om en konkursförvaltares utlägg för att öppna ett bankkonto ska anses vara en konkurskostnad eller en så kallad massakostnad.

Konkurskostnader ska utgå ur konkursboet framför andra skulder som boet har ådragit sig. I den mån konkurskostnaderna inte kan tas ut ur boet, ska de som huvudregel betalas av staten.

Massakostnader

Kostnader för boets vård och försäljning utgör inte konkurskostnader utan massakostnader. Sådana kostnader har staten normalt inte något ansvar för.

Högsta domstolen konstaterar i ett nytt avgörande att kostnaden för att öppna ett bankkonto avser en enkel rutinåtgärd som det kan vara naturligt att förvaltaren vidtar i öppningsskedet av konkursen. Generellt sett får tillgången till ett bankkonto också antas vara ägnad att underlätta konkursutredningen. Praktiska skäl talar därför för att inte göra åtskillnad på detta slag av kostnad och de typiska konkurskostnader som uppkommer omedelbart efter konkursutbrottet.

Konkurskostnad

Högsta domstolen konstaterar även att det i ett enskilt fall i efterhand kan visa sig att det inte fanns något behov av ett bankkonto och att kostnaden för kontot därmed var onödig. Kostnaden bör trots detta behandlas som konkurskostnad. Det bör emellertid i en sådan situation övervägas särskilt om kostnaden när den uppkom framstod som skäligen påkallad.

Högsta domstolens slutsats är att en konkursförvaltares utlägg för att öppna ett bankkonto ska behandlas som en konkurskostnad.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
konkurskostnad

Dela sidan:
Skriv ut: