Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD ska pröva straffet för mord – efter senaste lagändringen

Nyheter
Publicerad: 2020-10-13 15:38
Foto: Magnus Andersson /TT

Den 46-årige mannen överföll sin barndomsvän i dennes hem i Västerås, och skar halsen av honom.
Hovrätten dömde i augusti 46-åringen till 18 års fängelse.
Efter att Riksåklagaren överklagat domen beslutade Högsta domstolen idag att lämna prövningstillstånd i straffmätningsfrågan.

Den 1 januari i år skärptes mordparagrafen på så sätt att det som skäl för livstids fängelse särskilt ska beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös.

Skälet till ändringen var att man vill att livstidsstraffet ska användas i större utsträckning, och utgöra ett normalstraff som används i majoriteten av mordfallen.

RÅ överklagade till Högsta domstolen

Den 46-åriga mannen i det nu aktuella HD-fallet dömdes till livstidsfängelse i tingsrätten efter att ha skurit halsen av sin barndomsvän i dennes bostad.
Hovrätten ansåg, till skillnad från tingsrätten, att det fanns vissa omständigheter som talade mildrande riktning, bland annat att det varit fråga om en impulshandling, att mannen erkänt gärningen för sin bror och inte heller försökt gömma undan mordvapnet samt han uttryckt viss ånger när han greps av polisen. Påföljden ändrades därför av hovrätten till det tidsbestämda straffet 18 års fängelse.

Riksåklagaren ansåg dock att det saknas förmildrande omständigheter och att påföljden därför ska bestämmas till fängelse på livstid. Riksåklagaren anförde även, i sitt överklagande, att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen uttalar sig i fråga om påföljd för mord efter den lagändringen som trädde vid årsskiftet.  

Idag kom alltså beskedet att Högsta domstolen valt att lämna prövningstillstånd i målet i syfte att pröva straffmätningsfrågan.


Dela sidan:
Skriv ut: