Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD ska dra gränsen för grov misshandel – hovrätten splittrad

Nyheter
Publicerad: 2023-01-18 10:27
Foto: Carl Johan Erikson

Högsta domstolen ska ta ställning till huruvida en knivmisshandel som riktades mot den dömdes sambo i dennes föräldrahem ska rubriceras som grov eller inte.
Såväl tingsrätten som hovrätten ansåg att brottet var grovt – men två hovrättsdomare var skiljaktiga och ansåg att brottet inte nådde upp till rekvisiten för grov misshandel.

Den 22-årige mannen åtalades för grov misshandel, grovt olaga hot och misshandel av normalgraden. Samtliga åtalspunkterna gällde händelser som inträffat i sambons mammas bostad, där hans sambo befunnit sig för tillfället.

Enligt åtalet hade den då narkotikapåverkade 24-åringen knivhuggit sin sambo, slagit sin mamma och hotat att döda de båda samt sin syster. Han erkände delar av åtalet men gjorde gällande att varken det olaga hotet eller misshandeln skulle rubriceras som grovt.

Dömdes till 21 månaders fängelse

Tingsrätten dömde honom dock i enlighet med åtalet till 1 år och 9 månaders fängelse och pekade bland annat på att 24-åringen legat eller suttit över sambon när han knivhögg henne flera gånger. Dessutom hade brottet begåtts i hennes föräldrahem. Att knivhuggen resulterat i begränsade skador påverkade enligt tingsrätten inte den bedömningen.

När det gällde det olaga hotet pekade tingsrätten på att detta förstärkts av att 24-åringen haft kniven i handen, varför även detta skulle rubriceras som grovt.

Hovrätten gick på samma linje

Domen överklagades senare till hovrätten som kom att göra samma bedömning avseende misshandelsbrottet. Hovrätten ansåg dock att det olaga hotet inte skulle rubriceras som grovt och fängelsestraffets längd sattes ned med en månad.

Vid prövningen av hur misshandeln skulle rubriceras konstaterade hovrätten, i likhet med tingsrätten, att det varit fråga om oprovocerat och aggressivt våld som riktats mot en närstående. 24-åringen hade huggit kniven mot sin sambos kropp upprepade gånger och ”visat en tydlig likgiltighet inför vilka skador detta kunde orsaka”. Han ansågs också ha gjort sig överlägsen sambon när han tryckt ned henne i soffan, vilket gjorde det svårare för henne att freda sig. Misshandeln var därför att rubricera som grov.

HD prövar – efter skiljaktiga meningen

Ett hovrättsråd och ett före detta hovrättsråd var dock skiljaktiga och ville rubricera misshandeln som brott av normalgraden. I sin skiljaktiga mening skrev de bland annat att sambons skador inte kunde beskrivas som svåra och att misshandeln på den grunden inte kunde bedömas som grov.

Enligt de skiljaktiga uppfyllde gärningen inte rekvisiten för grov misshandel då skadorna inte ens kunde beskrivas som ”förhållandevis betydande” utan snarare framstod som ringa. De ansåg inte heller att det varit fråga om någon särskild hänsynslöshet eller råhet.

Högsta domstolen beslutar nu, efter överklagande från försvaret, att meddela prövningstillstånd i målet. Den fråga som domstolen ska ta ställning till är gränsdragningen mellan grov misshandel och misshandel av normalgraden, skriver HD i ett pressmeddelande.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
HDPTgrovmisshandel

Dela sidan:
Skriv ut: