Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD säger nej till expertförhör i Lundin-målet

Nyheter
Publicerad: 2022-09-15 09:09

Inför beslut i Högsta domstolen stöter Lundin Energys tidigare vd på patrull. Högsta domstolen säger nej till förhör med professor Guénaël Mettraux eftersom han redan skriftligt i ett rättsutlåtande redogjort för sin syn på de rättsliga frågorna.

Stockholms tingsrätt sade nej, Svea hovrätt likaså, men Högsta domstolen beslutade att pröva om svenska staten har rätt att väcka åtal mot Lundin Energys tidigare vd och nuvarande styrelseledamot Alexandre Schneiter.

Vill avvisa åtalet

Alexandre Schneiter har yrkat att domstolen avvisar åtalet om medhjälp till folkrättsbrott och hänvisar till att svensk domstol saknar behörighet. Riksåklagaren ansåg inte att åtalet skulle avvisas.

För att styrka sin sak har Alexandre Schneiter tagit hjälp av tre rättsutlåtanden. Varav ett av rättsutlåtandena är skriven av professor Guénaël Mettraux.

I Högsta domstolen har Alexandre Schneiters försvar begärt att professor Guénaël Mettraux ska höras muntligt om innehållet i utlåtandet till styrkande av innehållet i allmän folkrätt. 

”Sedvanerätten är i sin tur beroende av innehållet i andra utländska rättsordningar och det är just den typen av frågor det åberopade förhöret är tänkt att behandla. Även om det åberopade utlåtandet är omfattande finns det anledning att närmare förklara detaljer i det som t.ex. vilka stater som uppställer ett närvarokrav samt även belysa det fåtal stater som inte gör det samt hur de olika lagstiftningarna har kommit att tillämpas”.

Finns inga skäl

Riksåklagaren å sin sida har anfört att förhöret bör avvisas.

”Det som Högsta domstolen ska pröva gäller en ren rättsfråga. Domstolen känner rätten. Någon bevisning om innehållet i gällande rätt, vare sig allmän folkrätt eller svensk lag, behövs inte för att avgöra ärendet. Bevis med detta bevistema är därför irrelevant och bör avvisas. I vart fall bör vittnesförhöret som avser innehållet i allmän folkrätt avvisas eftersom bevisning om detta kan föras på annat sätt med avsevärt mindre besvär eller kostnad än genom vittnesbevisning”, skriver Riksåklagaren. 

Högsta domstolen kommer fram till att Guénaël Mettraux redan har skriftligen redogjort för sin syn på de rättsliga frågorna och att det inte finns skäl att tillåta att han även ska höras muntligen. Högsta domstolen avvisar därför det åberopade förhöret. 

Slutskrivelser

Riksåklagaren och försvaret ska nu lämna in slutskrivelser.

Riksåklagaren lämnade under onsdagen in sin slutskrivelse med slutsatsen att Svensk domstol är behörig att döma över det brott som åtalet mot Alexandre Schneiter gäller. 

”Det finns inte några begränsningar av svensk domstols behörighet som ftiljer av allmän folkrätt eller av en internationell överenskommelse som är bindande for Sverige. Hovrättens beslut om att lämna Alexandre Schneiters överklagande utan bifall ska därför stå fast”, skriver Eva Bloch.

Försvaret ska slutföra sin talan i målet den 21 september.

Föredragning i målet planeras preliminärt att äga rum under vecka 39.


Dela sidan:
Skriv ut: