Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD prövar kränkningsersättning vid oförsvarligt nödvärn

Nyheter
Publicerad: 2021-05-04 10:56
Foto Magnus Andersson / TT

Högsta domstolen ska pröva hur kränkningsersättningen ska bestämmas när en gärning har begåtts i nödvärn – men varit uppenbart oförsvarlig.

Den 20-årige mannen högg en annan man två gånger med kniv och träffade med ett av huggen målsägandens bröst. Han erkände gärningen, men hävdade att han inte haft något uppsåt att varken döda eller skada målsäganden. Enligt 20-åringen hade han agerat i nödvärn och försvarat sig mot ett angrepp från målsäganden.

Tingsrätten fann det styrkt att målsäganden inlett slagsmålet de två männen emellan och att 20-åringen därför haft viss nödvärnsrätt. Däremot bedömdes nödvärnshandlingen, att ta fram en kniv och hugga målsäganden, som uppenbart oförsvarlig. Tingsrätten ansåg också att 20-åringen varit likgiltig inför risken att målsäganden kunde dö av huggen och han dömdes till fem års fängelse för dråp. Han dömdes också att betala 161 142 kronor i skadestånd.

HD ska pröva skadeståndsfrågan

Hovrätten delade tingsrättens bedömning att 20-åringen befunnit sig i en nödvärnssituation inledningsvis, men att knivhuggen utgjorde en uppenbart oförsvarlig gärning. Till skillnad från underinstansen ansåg dock hovrätten att det inte var utrett att 20-åringen varit likgiltig för den potentiellt dödliga effekten av knivhuggen. Hovrätten ändrade därför rubriceringen till grov misshandel och 20-åringen dömdes till två års fängelse och skadeståndet sattes ned till 37 842 kronor.

Nu har Högsta domstolen, efter överklagande av målsäganden, beslutat att lämna prövningstillstånd avseende frågan om hur kränkningsersättningen ska bestämmas ”när gärningen som skadeståndsanspråket grundar sig på begåtts i en nödvärnssituation, men varit uppenbart oförsvarlig”.


Dela sidan:
Skriv ut: