Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD klarar inte prejudikat-målet

Nyheter
Publicerad: 2020-01-27 13:06
Foto Magnus Andersson / TT / kod 11930

Antalet prejudikat under 2019 minskade jämfört med året innan.
Högsta Domstolens ordförande Anders Eka uppger att året varit ”speciellt”.

Högsta domstolen presenterar i dag verksamhetsberättelsen för 2019 där justitierådet och Högsta Domstolens ordförande Anders Eka bland annat går igenom årets uppmärksammade prejudikat. Domstolen presenterar även statistik från året som gått.

Antal prejudikat under 2019 minskade jämfört med föregående år. Högsta domstolens målsättning ligger på 100 prejudikat per år, vilket uppnåddes under 2016 och 2017 då antalet uppgick till 104 respektive 108 prejudikat. Under 2019 uppgick antalet dock endast till 87 stycken.

Målet som tagit betydande resurser i anspråk

Anders Eka skriver bland annat i verksamhetsberättelsen att året som har gått har ”varit speciellt” i och med att gett tillstånd för prövning av ett mål som kräver en lång huvudförhandling.

”Högsta domstolen har under hösten hållit en nästan sex veckor lång huvudförhandling i ett mål mellan Girjas sameby och staten angående rätten till småviltsjakt och fiske på samebyns område. Målet har engagerat många av domstolens anställda och har tagit betydande resurser i anspråk”.

Av de 87 prejudikat som meddelades var 25 processrättsliga mål, 36 civilrättsliga mål och 26 straffrättsliga mål.

Färre beviljade prövningstillstånd

Beviljade prövningstillstånd i Högsta domstolen och hovrätten uppgick till 128 stycken, vilket var färre än fjolårets 137 stycken prövningstillstånd.

Av de beviljade prövningstillstånden under 2019 uppgick processrättsliga mål till 48 stycken, Civilrättsliga till 48 stycken och 32 stycken straffrättsliga.

Handläggningstiderna inför beslut om prövningstillstånd för dispensmål, som uppgick till nära 5 000 stycken, uppgick till 2,6 månader.  De flesta av dessa, 94 procent, avgjordes av 1 ledamot.

Handläggningstiderna för dispenserade mål, mål som har beviljats prövningstillstånd, var 14,7 månader.

Underskottet uppgick till 1,3 miljoner kronor

Extraordinära mål, resningar och exempelvis klagan om domvilla, uppgick till totalt 875 mål. Handläggningstiden för dessa var 7,9 månader. De flesta av dessa, 87 procent, avgjordes av en ledamot.

Under året presenterar Högsta domstolen även ett underskott om 1,3 miljoner kronor. Budget uppgick till 87 miljoner kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: