Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: Ingen högre ersättning för barn som bevittnat mord på mamma

Nyheter
Publicerad: 2020-12-29 09:23
Foto: Magnus Andersson /TT

Högsta domstolen har nu avgjort frågan om schablonen för anhörigersättning skulle vara högre för en anhörig som bevittnat ett mord jämfört med en anhörig som i efterhand har underrättats om mordet.

En man dömdes i hovrätten för att ha mördat en kvinna. Kvinnans barn, som var knappt ett år och tre månader gammalt, blev vittne till mordet på mamman.

Barnet var berättigad till ersättning för de psykiska besvär som barnet drabbats av till följd av dödsfallet. Sådan ersättning bestäms ofta enligt en schablon som vid uppsåtligt dödande ger den skadelidande rätt till ersättning med 60 000 kr. Den schabloniserade ersättningsnivån gäller oavsett om den skadelidande bevittnat händelsen eller inte.

Yrkade på 100 000

Barnets ombud överklagade till Högsta domstolen, och yrkade på en högre ersättning – på 100 000 – eftersom barnet blivit vittne till mordet på sin mamma. Men enligt Högsta domstolen saknas det tillräckliga skäl för att bestämma en särskild och till beloppet högre schablon för de fall där den skadelidande har bevittnat händelsen.


Dela sidan:
Skriv ut: