Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: Grönt ljus för fortsatta restriktioner för livstidsdömd mördare

Nyheter
Publicerad: 2021-09-24 10:07
Foto: Magnus Andersson /TT

Högsta domstolen ger åklagaren tillstånd att genom restriktioner skära av en 24-årig mans kontakter med omvärlden på häktet. 24-åringen har överklagat hovrättens livstidsdom för mord och mordförsök och enligt Riksåklagaren finns det alltjämt fara för att han utan restriktioner ska undanröja bevis eller på annat sätt försvåra sakens utredning.

En 24-årig man åtalades för mord och mordförsök efter en skjutning i Nyköping i september 2020. Tre män hade vid tillfället försökt springa när en bil stannat och skytten klivit ur. En av männen träffades under flykten i ryggen och avled av sina skador.

De överlevande pekade ut 24-åringen, som de växt upp i samma stadsdel som. 24-åringen nekade själv och uppgav att han bara kört bilen och att det i själva verket var en medpassagerare i bilen vars namn han inte ville nämna som skjutit.

Tingsrätten ansåg att utpekandena såväl som den tekniska bevisningen knöt 24-åringen till gärningen, samtidigt som den tilltalades egna uppgifter var vaga och verkade ha anpassats till utredningen. Domstolens slutsats blev att åtalet var styrkt och 24-åringen dömdes till livstids fängelse för ett mord och två mordförsök.

Vill frikännas

Svea hovrätt gick senare på motsvarande linje och fastställde livstidsdomen. Domstolen ansåg att det fanns vissa oklarheter kring den tekniska bevisningen, men ansåg ändå att utpekandena fick sådant stöd av den övriga utredningen att beviskravet var uppfyllt.

24-åringen har därefter överklagat hovrättens dom och yrkat på frikännande eller åtminstone lindrad påföljd.

Riksåklagaren, RÅ, har efter det beslutat att återuppta förundersökningen och beslutat att 24-åringen omedelbart ska meddelas restriktioner. Det handlar här om förbud mot att placeras tillsammans med andra intagna, vistas i gemensamhet, ta emot besök, stå i förbindelse med annan genom elektronisk kommunikation samt sända och ta emot försändelser. RÅ har begärt en prövning från Högsta domstolen så vitt avser restriktionsbeslutet.

Fick meddela restriktioner

Tingsrätten ansåg i samband med häktningsbeslut mot 24-åringen att åklagaren skulle få tillstånd att meddela beslut om restriktioner med hänsyn till risken för att den häktade annars skulle undanröja bevis eller på annat sätt försvåra sakens utredning, så kallad kollusionsfara.

I samband med att förhandlingen i hovrätten avslutades beslutade domstolen att 24-åringen skulle stanna kvar i häkte i inväntande av verkställighet av straffet, eftersom det inte var uppenbart att flyktfara eller recidivfara saknades. Tillståndet att meddela restriktioner hävdes samtidigt.

RÅ anser att det i 24-åringens fall även finns kollusionsfara och att det därför är motiverat med restriktioner.

HD beslutar nu att bifalla RÅ:s begäran och lämna tillstånd till de aktuella restriktionerna.

Inget nytt yrkande behövs

Åklagaren får enligt en specialregel i 24 kap. 5 a § tredje stycket rättegångsbalken meddela beslut om inskränkningar i den häktades kontakter med omvärlden även om rätten inte meddelat tillstånd till denna restriktion. Så får ske i fall då det blir nödvändigt på grund av förändringar i utredningsläget – oavsett varför domstolen inte meddelat motsvarande restriktion. Det krävs dock kollusionsfara.

Så fort åklagaren fattat ett sådant beslut ska åklagaren senast nästföljande dag begära en domstolsprövning av beslutet, och rätten måste då senast inom en vecka hålla förhandling. Domstolen ska då pröva restriktionsfrågan särskilt och kan då meddela beslut om inskränkningar i den häktades kontakter med omgivningen. Det saknar här betydelse om häktningen skett på grund av kollusionsfara eller på annan grund och behövs inget nytt häktningsyrkande från åklagaren, konstaterar HD.

Risk att bevis undanröjs

Det som framkommit vid den förhandling som hållits i HD, bakom stängda dörrar, innebär att det finns risk för att 24-åringen undanröjer bevis eller försvårar sakens utredning på något annat sätt.

Det finns samtidigt befogad anledning att tro att risken avtar om åklagaren får meddela de aktuella restriktionerna. Skälen för restriktionerna väger också tyngre än olägenheterna som inskränkningarna medför för mannen.

Åklagaren ska därför få tillstånd att använda sig av de aktuella restriktionerna, konstaterar HD. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
HDrestriktioner

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se