Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: Gammalt testamente gäller när nyare återkallats

Nyheter
Publicerad: 2022-06-21 13:25

När kvinnan dog fann man ett testamente, upprättat 2017 sönderrivet och med en lapp att det återkallats.
Efter en tvist har HD nu kommit fram till att ett tidigare testamente, från 2012, ska gälla.

Kvinnan saknade bröstarvingar men hade flera syskonbarn. I sitt testamente från 2012 skrev hon att all hennes egendom skulle tillfalla en ideell insamlingsorganisation, men 2017 upprättade hon ett nytt testamente, där istället en vän till henne skulle ärva alla hennes tillgångar. I detta testamente angavs också att hennes syskon och deras barn inte skulle ärva henne – samt att detta testamente skulle ersätta tidigare testamente.

När kvinnan avled fann man i hennes bostad originaltestamentet från 2017 sönderrivet, samt en kopia där det stod antecknat att det inte längre skulle fälla. I bostaden påträffades även ett kuvert som innehöll tre kopior av 2012 års testamente. Originalet av 2012 års testamente fanns i hennes bankfack.

Tvist uppstod mellan syskonbarnen och insamlingsorganisationen om kvinnan genom att återkalla 2017 års testamente hade tagit tillbaka sin återkallelse av 2012 års testamente.

Testators yttersta vilja

Högsta domstolen konstaterar nu att för att ett testamente på nytt ska få giltighet krävs att det av omständigheterna framgår att detta var testators yttersta vilja. Det är de, alltså insamlingsorganisationen, som påstår att testatorn har tagit tillbaka återkallelsen och att det äldre testamentet därför ska gälla på nytt som ska styrka detta.

Högsta domstolen kommer fram till att insamlingsorganisationen hade styrkt att 2012 års testamente gav uttryck för kvinnans yttersta vilja vilket innebar att detta på nytt hade fått giltighet.


Dela sidan:
Skriv ut: