Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD friar man som kört bil på otillåtet afghanskt körkort

Nyheter
Publicerad: 2019-09-12 11:03
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Högsta domstolen frikänner en man som kört bil på ett afghanskt körkort i Sverige utan att ha rätt till det.
Enligt domstolen har mannen inte haft uppsåt till handlingen eftersom han innan körningen ringt polisen och frågat om reglerna kring utländska körkort.

Mannen stoppades i augusti 2017 under en bilfärd i Växjö och visade då upp sitt Afghanska körkort för polisen som stoppat honom.

Enligt körkortslagen får dock en person som är folkbokförd i Sverige endast köra på sitt utländska körkort i ett års tid om det utfärdats utanför EES-området.

Mannen åtalades senare för olovlig körning.

Friades i tingsrätten på grund av bristande uppsåt

I såväl tingsrätt som hovrätt uppgav mannen att han i mars 2017 ringt till polisen i Växjö för att ta reda på vilka regler som fanns kring bilkörning med ett Afghanskt körkort i Sverige och att han då fått svaret att han kunde köra på detta under ett år.

Mannen trodde då att den tiden började räknas först i mars 2017, när han hade fått sitt Afghanska körkort skickat till sig.

Tidsfristen ska dock räknas från när man folkbokförde sig i Sverige och mannen hade därför gjort sig skyldig till olovlig körning i objektiv bemärkelse. Mannen hade bevisligen missförstått reglerna, men med hänsyn till att han aktivt sökt upp Polisen för att ta reda på vilka regler som gäller var det inte bevisat att mannen haft uppsåt till att han inte var behörig att köra bil i Sverige och åtalet om olovlig körning ogillades därför i tingsrätten.

Fick dagsböter i hovrätten

Även hovrätten gjorde en liknande bedömning, men dömde mannen till 30 dagsböter på 1 500 kronor. Hovrätten ansåg att det krävs ”särskilda omständigheter” för att en bilförares påstående om att denne trott sig vara berättigad att köra bil ska accepteras.

Hovrätten slog även fast att tidpunkten för när mannens afghanska körkort slutade gälla som förarbehörighet även måste sägas ha varit ”av väsentlig betydelse” för mannen. Han har här gjort ett antagande om när fristen började löpa och inte närmare förvissat sig om att han haft rätt. Detta innebar enligt hovrätten att mannen fick sägas ha varit likgiltig inför risken att hans körkort inte var giltigt. Åtalet var därför styrkt och mannen dömdes alltså i hovrätten.

HD: saknade uppsåt till olovlig körning

Mannen överklagade domen till Högsta domstolen som valde att lämna prövningstillstånd i frågan och nu beslutat att frikänna mannen från åtalet.

Enligt HD är det, mot mannens förnekande, inte styrkt att han kände till att hans afghanska körkort inte längre berättigade honom att köra bil i Sverige och således inte klarlagt att han i den delen hade ett så kallat insiktsuppsåt.

Högsta domstolen anser inte heller att omständigheterna kring gärningen talar ”i någon avgörande grad” för att mannen skulle varit likgiltig inför att hans afghanska körkort inte gav honom rätt att köra bil. Det faktum att han hade kontaktat polisen före händelsen tyder, enligt Högsta domstolen,”tvärtom på att han inte var likgiltig i detta hänseende”.

Hans uppgift om hur han trodde att giltighetstiden för körkortet beräknades kan vid dessa förhållanden, enligt Högsta domstolen, inte lämnas utan avseende och det är därför inte visat att han agerade med likgiltighetsuppsåt. han frikänns därför från åtalet.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: