Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: Bjudmiddagar till myndighetschefer var inte muta

Nyheter
Publicerad: 2020-03-17 09:13
Foto: Gorm Kallestad / TT

Flera högt uppsatta chefer vid myndigheter inom kulturområdet bjöds på jul- och vårfester av intresseorganisationer för musikskapare.
I hovrätten dömdes de tilltalade, men Högsta domstolen river nu upp domen och menar att middagarna varken utgör givande eller tagande av muta.
Inte heller har middagarna har ansetts utgöra otillbörliga förmåner.

HD konstaterar att en otillbörlig förmån kan utgöra en muta och att en förmån är otillbörlig om det ”direkta syftet är att mottagaren ska handla osakligt för att gynna någon.”

Om så inte är fallet måste man göra en helhetsbedömning. För straffansvar krävs att det finns ”en konkret risk för skada av det intresse som straffbestämmelserna skyddar.”
När , som i det aktuella fallet, mottagaren har myndighetsutövande uppgifter ska straffbestämmelserna om muta främst skydda myndighetens integritet och sakligheten i beslutsfattandet liksom allmänhetens förtroende för den offentliga verksamheten, konstaterar HD.

Förutsägbarhet

I domen skriver Högsta domstolen att helhetsbedömningen ”måste styras av kravet på att en enskild person ska kunna förutse när han eller hon agerar straffbart snarare än olämpligt.”
Och för att agerandet ska vara straffbart måste handlandet ”klart ligga utanför gränsen för det godtagbara.”

Det är också av betydelse hur mycket förmånen är värd, och mottagarens möjligheter att utöva inflytande över beslut som kan gynna givaren.
Man ska också, vid inbjudan till ett evenemang, väga in i helhetsbedömningen om ”ett deltagande framstår som naturligt och nyttigt med hänsyn till myndighetens uppgifter och om evenemanget har ett brett deltagande och sker öppet.”

”Ingen konkret risk”

Utifrån dessa kriterier kom Högsta domstolen fram till att det inte fanns någon ”konkret risk för att de inbjudna personerna i det aktuella fallet skulle påverkas att gynna organisationerna”.
De åtalade personerna frikänns därför av Högsta domstolen.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.