Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD-beslut i plenum – lämnar prövningstillstånd i desert fråga

Nyheter
Publicerad: 2023-03-17 10:26
Foto: Carl Johan Erikson

Högsta domstolen ska pröva om det varit möjligt för hovrätten att besluta om genomsökning på distans, trots att genomsökningen avser information som kan vara lagrad i utlandet. 
Detta trots att beslutet redan verkställts – och HD:s egen praxis säger att domstolen inte kan överpröva deserta beslut.

Under förundersökningen i ett mål där en man står misstänkt för grovt penningtvättsbrott och grovt bokföringsbrott begärde åklagaren att tingsrätten skulle besluta om genomsökning på distans för att söka efter handlingar som kunde vara av betydelse för utredningen.

Åklagaren anförde att de aktuella handlingarna fanns lagrade i avläsningsbara informationssystem och kunde kommas åt via beslagtagna mobiler och datorer. Det var, enligt åklagaren, oklart på vilken molntjänst och i vilken del av världen som informationen fanns.

Beslutet verkställdes

Tingsrätten gick på åklagarens linje och beviljade begäran. Beslutet kom senare att fastställas av hovrätten.

Den misstänkte mannen överklagade sedan hovrättens beslut till Högsta domstolen som nu, i plenum, fattat beslut om prövningstillstånd – trots att beslutet redan har verkställts.

Går mot sin egen praxis

Enligt HD:s egen rättspraxis har beslut som förlorat sin rättsliga eller faktiska betydelse, så kallade deserta beslut, ansetts inte kunna överprövas i högre rätt.

I detta fall rör det sig dock om en typ av beslut som regelmässigt har verkställts när frågan når HD, vilket domstolen anser ”aktualiserar en fråga som är obesvarad, nämligen om tvångsmedlet genomsökning på distans får beslutas när genomsökningen kan komma att avse information som är lagrad i utlandet”.

Enligt HD framstår behovet av vägledning som så pass stort att frågan kan prövas av domstolen.

– Jag välkomnar att Högsta domstolen beslutat att pröva denna viktiga fråga. Allt mer kommunikation sker via nätet och för att kunna lagföra brott måste polis och åklagare ha tillgång till elektronisk information, säger riksåklagare Petra Lundh.


Dela sidan:
Skriv ut: