Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD avvisar Videoslots yrkande om förbud mot tillfällig spelförordning

Nyheter
Publicerad: 2021-03-25 11:08
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Högsta domstolen avvisar Videoslots yrkande om att den tillfälliga spelförordningen inte ska få tillämpas mot bolaget.
Enligt HD handlar det interimistiska yrkande om ”abstrakt normprövning”, vilket den svenska rättsordningen inte tillåter.

Videoslots är ett maltesiskt bolag med svensk spellicens. Bolaget anser att den tillfälliga spelförordningen, som införts till följd av coronapandemin, otillåtet inskränker dess rätt att bedriva verksamhet och tillhandahålla tjänster i Sverige enligt artikel 56 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Enligt bolaget har man rättat sig efter förordningen i syfte att inte drabbas av sanktioner och av rädsla för att få den svenska spellicensen återkallad.

Mot bakgrund av detta väckte Videoslots talan mot staten och yrkade att staten inte skulle få tillämpa förordningen mot bolaget och dessutom betala knappt 5,5 miljoner i skadestånd till bolaget. Såväl förbudsyrkandet som det intermistiska yrkandet avvisades dock.

”Handlar om abstrakt normprövning”

Högsta domstolen har nu prövat spelbolagets begäran om ett interimistiskt förbud.

HD anser dock, i likhet med tings- och hovrätt, att det interimistiska yrkandet ”handlar om abstrakt normprövning, något som den svenska nationella rättsordningen inte tillåter och som inte heller unionsrätten kräver att det måste finnas tillgång till”.

I syfte att undvika den ekonomiska skada som Videoslots hänvisar till hade bolaget, enligt HD, kunnat utforma sitt interimistiska yrkande på ett annat sätt då en domstol ”under vissa förutsättningar exempelvis kan förordna om omedelbar betalning”. Mot bakgrund av detta avslås överklagandet och yrkandet avvisas.


Dela sidan:
Skriv ut: