Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Här är de offentliga försvararna som tjänar mångmiljonbelopp

Nyheter
Publicerad: 2019-11-01 09:15
Foto: Fotograferna Holmberg / TT /

DAGENS JURIDIK GRANSKAR
Advokat Mikael Nilsson i Malmö fick ersättning som offentlig försvarare på över tio miljoner kronor under 2018.
Det motsvarar nästan 1200 kronor i timmen – 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet.
– I mitt fall stavas förklaringen substitution, säger Mikael Nilsson.

Dagens Juridik har fått ut statistik över de 25 advokater som fått högst ersättningar som offentliga försvarare under 2018 och fram till slutet av oktober 2019. Siffrorna inkluderar substitution, alltså när en förordnad advokat sätter en annan advokat i sitt ställe – men det är fortfarande den förordnade advokaten som får ersättning.

Nio advokater över tio miljoner

Advokat Mikael Nilsson, verksam i Malmö, fick sammanlagt över 17 miljoner kronor i ersättning från staten under perioden. Under 2018 motsvarar det nästan 1200 kronor i timmen, dygnet runt, årets alla dagar. Strax bakom honom på listan, med 16,4 miljoner kommer advokat Sargon De Basso och på tredje plats, med 14,7 miljoner, Jonas Granfeldt.

Sammanlagt nio advokater har under de 22 månaderna fått över tio miljoner i ersättning som offentliga försvarare.

”Smickrande siffror”

Mikael Nilsson, som befinner sig på semester i Las Vegas, säger till Dagens Juridik att han är en av de mest anlitade advokaterna i Sverige.
– Siffrorna du nämner är ju smickrande för mig. Och förklaringen stavas substitution, jag driver min rörelse på substitutioner.

Advokat Mikael Nilsson Foto: Johan Nilsson / TT

Han säger att han har 7-8 advokater anställda på sin byrå, och att de ”flera gånger i veckan” försvarar klienter som begärt och fått Mikael Nilsson som försvarare.
– Försvararuppdraget är ju personligt, så en förutsättning är ju att klienten ger sitt samtycke. Och alla som jobbar hos mig är duktiga.

”Rent mjöl i påsen”

Mikael Nilsson säger att han tycker det är bra med granskningar av advokatarvoden.
– Om man granskar större mål där flera advokater är engagerade påstår jag att vi sällan eller aldrig ligger högst i arvodet. Jag har absolut rent mjöl i påsen.
– Vår årsomsättning har, om jag minns rätt, varit 16-18 miljoner, och alla jobbar heltid, så det innebär 2-3 miljoner vardera.

Reglerna om substitution finns i rättegångsbalken där det stadgas att ”en offentlig försvarare inte utan rättens tillstånd får sätta någon annan i sitt ställe.” Skälet till detta är att försvararuppdraget ”är av personlig natur”.

”Helt mot regelverket”

Lars Gunnar Lundh är chef på Västmanlands tingsrätt. Han är oerhört kritisk till hur substitution används och är själv restriktiv med att tillåta det.

– Det är inte alls bra. Självklart kan det behövas ibland, när mål krockar, men det ska inte vara någon slags advokatförmedling som den förordnade advokaten driver, vilket det många gånger är i dag.

Advokat Mikael Nilsson säger själv att han ”driver sin rörelse på substitutioner”.
– Det är helt mot regelverket, säger Lars Gunnar Lundh.
Ur klientperspektiv är det ”värdelöst”, menar han.

– Klienterna vet kanske vem de vill ha, och begär det. Vi har ju många ”återkommande kunder” och om de begär en försvarare förväntar de sig att den försvararen företräder dem.
– Det här är ett stort bekymmer.

Inga kvinnor på listan

På den 25 namn långa listan över de advokater som fått högst ersättningar finns inte en enda kvinnlig advokat.
– Jag vet faktiskt inte vad det kan bero på, säger Hanna Lindblom, framgångsrik brottmålsadvokat.
– Kanske är det för att vi kvinnor ofta har ”ett jobb till” – att ta hand om våra hem och barn, det skulle kunna vara en förklaring.

De fem advokater som fått mest i ersättning under 2018 och fram till oktober 2019:

Mikael Nilsson – 17 090 927 kronor
Sargon De Basso – 16 431 062 kronor
Jonas Granfelt – 14 752 164 kronor
Slobodan Jovicic – 13 186 438 kronor
Ekrem Güngör – 11 016 246 kronor

Hela listan, topp 25, finns nedan för premium-läsare.

Fotnot: Ersättningen gäller enbart rollen offentliga försvarare. Beloppet avser arbete och tidsspillan. Ersättningen kan också avse substitution, det vill säga att någon annan advokat eller biträdande jurist gått in i den förordnades ställe.


Dela sidan:
Skriv ut: