Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hängde ut full kompis på Instagram – döms av oenig HD

Nyheter
Publicerad: 2020-03-19 08:07
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix/TT

Efter att männen blivit osams delade 20-åringen en bild på Instagram där hans kompis redlös hängde över en toalettstol efter att ha kräkts.
Kompisen befann sig i en ”mycket utsatt situation” – och spridningen var ägnad att medföra allvarlig skada.
Högsta domstolen fäller därför 20-åringen för olaga integritetsintrång, även om ett justitieråd vill fria.

Den nu 20-åriga mannen åtalades ursprungligen i Solna tingsrätt för olaga integritetsintrång.

Mannen hade varit med och anordnat en hemmafest i Stockholmsområdet nyåret 2016/2017. Inför festen hade mannen frågat en kompis om vad han ville dricka, och kompisen hade då preciserat ett vin för sig och en kompis. Kompisen blev under kvällen mycket berusad och kräktes.

Efter festen hade mannen efterfrågat 300 kronor i betalning för de två vinflaskorna – men kompisen har inte velat betala, eftersom han inte druckit av vinet. Mannen stod dock på sig med sitt krav – något som slutade med att kompisen ”blockade” hans mobiltelefonnummer och kontakten dem emellan i mars avbröts helt.

La ut på instagram

I juni året därpå har mannen lagt ut ett foto på en så kallad ”händelse” på Instagram, där kompisen syns på bild intill en toalettstol och också är ”taggad” med sitt namn. På bilden fanns texten ”När man inte rört drickan och inte kan betala för sin egen dricka. Skandal.” samt en länk till kompisens användarnamn. Mannen ville först inte ta bort bilden, men gav till slut med sig efter att kompisen anmält fotot till Instagram som ”känsligt innehåll” och hotat med polisanmälan.

Tingsrätten ansåg att bilden hade spritts till åtminstone 50 av mannens 500 följare och att denna spridning var tillräckligt omfattande för att bestämmelsen om olaga integritetsintrång skulle bli tillämplig. På fotot är kompisen ”utslagen, hängande på/mot en toalettstol, efter att ha kräkts”. Tingsrätten höll inte med mannen om att kompisen ”bara såg trött ut”, utan ansåg att kompisen hade befunnit sig i en mycket utsatt situation när fotot togs och att bilden var integritetskänslig.

”Ingen ska behöva tåla”

Ingen skulle behöva tåla spridning av en bild som den aktuella, menade tingsrätten – och spridningen ansågs både ”ha varit ägnad” och faktiskt ha resulterat i allvarlig skada för kompisen. Mannen hade enligt tingsrätten också agerat med uppsåt. Själv har han uppgett att han ”bara har velat få kontakt” med kompisen, som hade blockat honom. Domstolen noterade dock att det hade funnits ”betydligt bättre sätt att få kontakt med en person” och att det även hade varit möjligt att lägga ut ”helt andra foton” på kompisen.

”Även om främsta skälet till att hänga ut [kompisen] på Instagram var att få pengar så är det, mot bakgrund av vilken bild som lades ut, även ett sätt att hämnas för att [kompisen] inte betalade eller ville ha kontakt”, skrev tingsrätten. Mannen hade enligt domstolen också handlat med åtminstone likgiltighetsuppsåt till olaga integritetsintrång, menade domstolen.

Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om totalt 2 000 kronor och mannen ålades även att betala 5 000 kronor i skadestånd till kompisen.

Svea hovrätt valde senare att fastställa domen.

Integritetskränkande

Domstolen delade uppfattningen att bilden hade delats utan samtycke från kompisen och hade fått sådan spridning som avses i bestämmelsen om olaga integritetsintrång. Som ”mycket utsatta situationer” har i motiven nämnts bland annat självmordsförsök, tvångsomhändertaganden och allvarliga olyckor. Kompisens situation var inte ”direkt jämförbar”, men hovrätten ansåg ändå att det hade handlat om en tillräckligt integritetskänslig bild.

Hovrätten betonade också att männen i stor utsträckning hade gemensamma bekanta och att kompisen ”känt panik” när han blev ”taggad” på bilden. Spridningen hade också varit ägnad att medföra allvarlig skada för kompisen – och kunde inte ha skett av misstag.

Hovrättsråd ville fria

Ett skiljaktigt hovrättsråd ansåg dock att åtalet borde ogillas helt. En integritetskänslig situation måste innebära att intrång i privatlivet av ”visst kvalificerat slag” och de situationer som nämns i lagmotiven är ”väsentligt allvarligare än vad som är aktuellt i målet”. ”Mot bakgrund av det ovanstående anser jag att publiceringen av en bild på målsäganden, synbarligen kraftigt berusad på en toalett, inte är så allvarlig att den faller in under det straffbara området”, skrev hovrättsrådet.

Högsta domstolen, HD, går nu på samma linje som majoriteten och fastställer hovrättens domslut.

Mycket utsatt situation

Frågorna i HD är dels om bilden kan sägas visa mannens kompis i en mycket utsatt situation i straffbestämmelsens mening – dels om spridningen av bilden har varit ägnad att medföra allvarlig skada på det sätt som avses i bestämmelsen.

Det som är kännetecknande för en mycket utsatt situation är enligt lagmotiven att ”den utsattes trygghet eller fysiska eller psykiska välbefinnande har rubbats allvarligt”, till exempel vid ett självmordsförsök, självskadebeteenden eller trauma. Även om flera av exemplen i motiven tar sikte på livshotande eller mycket allvarliga situationer är det dock den utsattes integritet som ska fredas – och därmed utsattheten från integritetssynpunkt som ska bedömas, konstaterar HD.

När det gäller spridningsrekvisitet räcker det i sin tur med abstrakt fara, det vill säga att spridningen typiskt sett kan medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Man får här se till vilket slags bild eller uppgift det handlar om och i vilken omfattning spridning skett. Det kan här vara tillräckligt för straffansvar att bilden görs tillgänglig för ett begränsat antal personer om detta ändå typiskt sett kan medföra allvarlig skada, till exempel på grund av bildens karaktär eller risken för vidarespridning. Det finns även utrymme att beakta omständigheter som är hänförliga till den enskilda målsäganden – till exempel att en bild leder till ökat intrång i privatlivet eftersom den spridits till personer i hans eller hennes närhet.

Kan bli kvar länge

I det aktuella fallet handlar det om en bild som spritts till mannens omkring 500 följare på Instagram. På bilden syns den då 17-åriga kompisen i ”en mycket privat situation där han hänger över en toalettstol efter att ha kräkts”. Kompisen är påtagligt berusad och hans välbefinnande måste enligt HD också anses ha rubbats allvarligt. Det är också detta intryck som bilden förmedlar.

Bilden är så integritetskänslig att kompisen har haft ”ett starkt och berättigat intresse av att människor i hans omgivning inte får del av den”. Den kränkning som spridningen medfört har samtidigt förstärkts av den nedsättande kommentar som skrivits på bilden och av länken till kompisens eget Instagramkonto. Flera av mannens följare har också ingått i kompisens krets av vänner och bekanta. Även om bilden bara legat upp tre-fyra timmar betonar HD att den ändå kan bli kvar på internet under mycket lång tid eller spridas vidare på annat sätt.

Uppsåt

Spridningen får sammantaget anses ha varit ägnad att medföra allvarlig skada för kompisen. Det har samtidigt inte funnits några omständigheter som gjort spridningen försvarlig och mannen har handlat med uppsåt. Han ska därför dömas för olaga integritetsintrång, slår HD fast.

Ett justitieråd är dock skiljaktigt. Bilden når inte upp till nivån för en ”mycket utsatt situation” och spridningen har därför inte varit straffbar, menar hon.


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.