Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Handläggare frikänns från tjänstefel – efter mordförsök utanför socialkontor

Nyheter
Publicerad: 2021-12-30 13:41
Foto: Johan Nilsson / TT /

En handläggare på ett socialkontor dömdes av tingsrätten för tjänstefel efter att ha röjt tid och plats för ett möte som en kvinna skulle delta i. Detta resulterade i att kvinnan utsattes för ett mordförsök av sin ex-sambo utanför socialkontoret. Hovrätten frikänner dock handläggaren eftersom uppgiften om mötet inte omfattas av sekretess.

En man var under våren 2019 häktad misstänkt för grov kvinnofridskränkning mot sin före detta sambo. Efter huvudförhandlingen i hovrätten släpptes han på fri fot i väntan på dom men meddelades samtidigt ett kontaktförbud. Han dömdes sedan till nio månaders fängelse. 

Innan frihetsberövandet verkställdes meddelade mannen kvinnan att han ville ge henne ensam vårdnad om deras gemensamma dotter. De kontaktade därför – var för sig – socialkontoret. Handläggaren i ärendet, en 50-årig kvinna, bokade in mannen och kvinnan för möte under skilda dagar. 

Mannen var påstridig

Mannen var påstridig i kontakten med den 50-åriga handläggaren och ville få vårdnadsfrågan avklarad snabbt. Handläggaren meddelade då mannen att det kunde bli klart tidigast den 30 augusti 2019 eftersom kvinnan skulle komma in på ett möte dagen innan. Hon upprepade denna uppgift i ett senare telefonsamtal med mannen.

Den 29 augusti 2019, på parkeringen utanför socialkontoret i Lilla Edet, utsatte mannen kvinnan för ett mordförsök genom att hugga henne upprepade gånger med en kniv. Kvinnan befann sig på platsen för att delta i mötet med handläggaren. Mannen dömdes till tio års fängelse för mordförsök.

Handläggaren åtalades för tjänstefel vid Vänersborgs tingsrätt under påstående om att hon röjt mötets tid och plats för kvinnans ex-sambo i strid med offentlighets- och sekretesslagen, OSL. 

Tingsrätten dömde handläggaren för tjänstefel. Som motivering angavs att det var styrkt att handläggaren lämnat information om mötesdagen till ex-sambon trots att hon visste att han nyligen dömts för grov kvinnofridskränkning och att det rådde kontaktförbud för honom gentemot kvinnan. Handläggaren ändrade heller inte dag för mötet för att rätta till misstaget. Påföljden bestämdes till dagsböter. 

Hovrätten: Tid och plats för möte skyddadas inte av sekretess

Hovrätten för Västra Sverige konstaterar inledningsvis att åtalet bygger på att den uppgift som handläggaren röjde för ex-sambon skyddas av sekretess. 

Enligt rätten ger sekretessföremålet i bestämmelsen intrycket av att ta sikte på uppgifter som har en särskild anknytning till en persons boende samt uppgifter om hur denne kan kontaktas. Uppgifter av mera speciell karaktär, såsom tid och plats för ett myndighetsbesök stämmer däremot mindre väl överens med sekretessföremålet.

Till detta kommer att regeringen under lagstiftningsarbetet, som svar på synpunkter från Ekobrottsmyndigheten, ansåg att uppgift om platsen för ett förhör inte ska kunna sekretessbeläggas med stöd av bestämmelsen.

Mot denna bakgrund bedömer domstolen att uppgift om tid och plats för ett myndighetsbesök inte omfattas av sekretess. Åtalet ska därmed ogillas. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
sekretessfråga

Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand