Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Handelsbanken: Svensk ekonomi närmar sig en snabb uppryckning

Nyheter
Publicerad: 2021-04-28 08:45
Människor sitter på bänkar i solen i Rålambshovsparken. Foto: Jessica Gow / TT

Handelsbanken ser att många svenskar har haft möjlighet att spara under pandemin och räknar därmed med att det blir en rejäl studs i framförallt konsumtion av tjänster när restriktionerna väl lättas.
– De flesta nöjer sig med att gå tillbaka till ett liknande konsumtionsmönster som innan pandemin, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman. 
Samtidigt har pandemin fått de ekonomiska klyftorna att öka i världen, enligt banken.

Trots skärpta restriktioner steg den ekonomiska aktiviteten under inledningen av 2021. Men återhämtningen bedöms ta rejäl fart först tredje kvartalet, driven av en rekyl i tjänstekonsumtionen när restriktionerna lättas. Det skriver Handelsbanken i ett pressmeddelande.

I takt med att den ekonomiska aktiviteten stiger stärks även arbetsmarknaden och arbetslösheten bedöms falla tillbaka till 7 procent i slutet av 2023.

– Bostadspriserna har stigit kraftigt och stimuleras fortsatt av låga räntor. Vi räknar med att de i år ökar med cirka 10 procent från årets början, säger Christina Nyman.

– Trots att de offentliga finanserna förväntas gå med underskott hela prognosperioden minskar den offentliga skuldsättningen som andel av BNP eftersom ekonomin växer och Riksbanken valt att på egen hand låna upp till valutareserven framöver, fortsätter Nyman.

Skulden bedöms minska

Skulden bedöms minska till 34 procent av BNP 2023, vilket är den lägsta offentliga skuldsättningen sedan 1970-talet.

– Vår syn är att Riksbanken sitter still i båten, trots att inflationsutsikterna är dämpade under hela prognosperioden, säger Christina Nyman. 

När pandemin nu klingar av ser Handelsbanken en tudelad värld. Banken pekar på att vaccineringarna går i väldigt olika takt. Framför allt halkar tillväxtmarknaderna efter de utvecklade ekonomierna. Men även euroområdet halkar efter USA där återhämtningen blir historiskt stark.

”Vaccinering och ekonomiska stimulanser är centrala för återhämtningen och USA:s stimulanser slår rekord. Till det kommer att hushållen sannolikt längtar efter att återvända till restauranger, hotell, nöjen och klädbutiker och dessutom har ett ”ofrivilligt” sparande med sig efter ett drygt år av restriktioner”, skriver Handelsbanken.  

Pandemin förstärkes existerande ojämlikheter

Även om pandemin har påverkat alla länder och hushåll har den slagit ojämnt och mycket talar för att pandemin förstärker existerande ojämlikheter, uppger Handelsbanken. Omfattande stimulanser har dock hållit tillbaka uppgången i arbetslösheten och därmed inkomstklyftorna. Å andra sidan har centralbankernas stimulansåtgärder också bidragit till högre tillgångspriser, till förmån för de förmögna.

–  Även om ojämlikhet har kommit högre upp på den politiska agendan talar mycket för att trenden med ökande ojämlikhet fortsätter det kommande decenniet, säger Christina Nyman.

Hushållens konsumtion rasade det senaste året, inte på grund av sjunkande inkomster, utan snarare i brist på möjligheter att spendera pengarna. Hushållen har därmed ökat sitt sparande i snabb takt. Den tvingande karaktären på sparandet tyder på att återgången till normalt konsumtionsbeteende kan bli ganska snabb. Hur snabbt och i vilken grad sparandet faller tillbaka avgör styrkan i den inledande återhämtningen i konsumtion och BNP.

Inflationen i fokus

”Vi antar att man i första hand återgår till ett normalt konsumtionsmönster och att det tar ganska lång tid innan det sparade kapitalet från det gångna året konsumeras upp”, skriver Handelsbanken.
  
– Skulle hushållen konsumera upp även det som sparats i ladorna då blir tillväxten betydligt högre och sannolikt kommer räntor stiga snabbare, säger Christina Nyman. 

Inflationen har stått i fokus i år i spåren av stimulanser och en förväntad konsumtionsdriven återhämtning.

– Vår syn är dock att en inflationsspiral skulle kräva att inflationsförväntningarna förlorar ankaret  – ett mycket osannolikt scenario, säger Christina Nyman.

På kort sikt kommer en kompott av tillfälliga faktorer pressa upp inflationen över centralbankernas mål, men därefter saktar prishöjningarna ned igen. Den ekonomiska återhämtningen pågår, men konjunkturens effekt på inflationen är begränsad och släpar efter. 

– När marknaden inser att inflationsspöket drar förbi dämpas förväntningarna på framtida penningpolitisk åtstramning – inte minst vad gäller Federal Reserve, som vi inte förväntar oss höjer styrräntan förrän senare delen av 2023, säger Christina Nyman.


Dela sidan:
Skriv ut: