Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Handelsbanken: Först nästa sommar trappar Riksbanken ner räntan

Nyheter
Publicerad: 2023-05-24 08:31
Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / Kod: 30142 ** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) och Expressen **

Den långsamma nergången av inflationen talar för att det dröjer till nästa sommar innan Riksbanken trappar ner räntan, enligt Handelsbankens nya konjunkturrapport.
”Även om vi inte räknar med något konsumtionsstup finns många osäkerhetsfaktorer”, säger Christina Nyman, Handelsbankens chefsekonom.

Handelsbankens ekonomer räknar med att många centralbanker fortsätter höja räntorna ytterligare i år. Handelsbankens konjunkturrapport förutser en fortsatt global nergång, med flera länder som står inför en mindre lågkonjunktur senare i år.

Först nästa år väntas den globala penningpolitiken börja normaliseras med gradvisa räntesänkningar, uppger Handelsbanken.

– Ljuset vid horisonten är att inflationen så småningom kommer att avta och vi förutspår en global konjunkturvändning nästa år och en starkare återhämtning 2025, säger Christina Nyman.

Handelsbanken skriver att ”oväntat låga inflationssiffror har höjt förväntningar på räntesänkningar redan i år och skapat ett tillfälligt lugn på finansmarknaderna. Men ytterligare negativa händelser inom banksektorn skulle kunna leda till fördjupad oro med risk för allvarlig kreditåtstramning och breda ekonomiska spridningseffekter”.

– Detta är dock inte vårt huvudscenario, säger Christina Nyman.

Landets BNP väntas minska

Handelsbanken skriver att den ekonomiska aktiviteten har börjat bromsa in i Sverige och landets BNP väntas minska i år.

”Hög inflation och snabbt stigande räntor urholkar hushållens köpkraft. Samtidigt minskar bostadsbyggandet kraftigt som en följd av lägre bostadspriser, ökade byggkostnader och dyrare finansiering. Arbetsmarknaden är fortsatt stark. Men framöver räknar bankens ekonomer med att efterfrågan på arbetskraft dämpas och arbetslösheten stiger i takt med att konjunkturen försvagas ytterligare”.

– Även om många företag kommer välja att behålla arbetskraft för att inte stå inför samma svårigheter att hitta personal, när återhämtningen tar fart igen, som de gjorde efter pandemin, säger Christina Nyman.

Reallönerna fortsätter pressas av hög inflation samtidigt som Riksbankens räntehöjningar driver upp boräntorna i en snabb takt de kommande månaderna. Överskottet i budgeten efter normala levnadskostnader har mer än halverats för många hushåll.

– Efter normala levnadskostnader har en familj enligt vårt räkneexempel kvar 9 000 kronor mindre per månad. Det betyder alltså mindre pengar till sparande och konsumtion, säger Christina Nyman.

Konsumtionen fortsätter minska

Handelsbanken skriver att hushållens egna finansiella sparande är nu negativt och färre hushåll har möjlighet eller vilja att dra ner ytterligare på sparandet för att fortsätta hålla uppe konsumtionen. Handelsbankens ekonomer bedömer därför att konsumtionen fortsätter att minska under det första halvåret i år. Bostadspriserna har en bit kvar att falla, då antalet osålda bostäder är rekordhögt.

– Å andra sidan ökar lönerna snabbare, pristrycket lättar och de rörliga boräntorna vänder så småningom ner igen. Därför ser vi inte framför oss ett konsumtionsstup, säger Christina Nyman.

Handelsbanken uppger att det är först under andra halvan av 2024 som konjunkturen börjar att förbättras i takt med att hushållens reala disponibla inkomst åter stiger. Efter det senaste årets höga företagsvinster väntas vinstmarginalerna pressas av att bland annat arbetsgivarna släpper igenom lite högre löneökningar än normalt även efter detta tvååriga avtal.

– Framöver räknar vi därför med att reallönen kommer återhämta sig, men endast långsamt och inte till fullo, säger Christina Nyman.

Lång väg återstår innan Riksbanken når 2-procentsmmålet

Handelsbanken uppger att inflationen tappar fart, efter oväntat höga utfall under årets inledning, och nergången väntas fortsätta. En lång väg återstår innan Riksbanken når 2-procentsmålet.

– För att nå hela vägen fram kan inte räntorna sänkas för snabbt och för mycket, säger Christina Nyman.

Riksbanken första räntesänkning kan komma om ungefär ett år.

– Vi räknar med en sista höjning i juni till 3,75 procent, säger Christina Nyman.

Kronan väntas fortsätta vara rejält svag till årsskiftet för att därefter succesivt stärkas när konjunkturoro och ränteskillnader minskar.

– På några års sikt ser vi kronan handlas mot euron runt 10 kronor och mot dollarn runt 8,50 kronor, säger Christina Nyman.


Dela sidan:
Skriv ut: