Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hälften av bankanställda har utsatts för hot och våld

Nyheter
Publicerad: 2021-11-18 08:57
Foto: Fredrik Sandberg/ TT

Varannan finansanställd med kundkontakter har blivit utsatt för trakasserier, hot eller våld på jobbet. Det är främst bankernas och växlingskontorens arbete för att förhindra penningtvätt som leder till hot och våld. Det visar en ny rapport från Finansförbundet. 

Finansförbundet presenterar en ny rapport där drygt 1000 finansanställda har intervjuats om trakasserier, hot eller våld på jobbet. Undersökningen visar att nästan hälften, 45 procent, uppger att de har utsatts för trakasserier. Tio procent har utsatts för hot. Två procent har utsatts för våld på jobbet. De flesta incidenterna har uppstått i samband med penningtvättrelaterade situationer – alltså när banken följer lagkravet på att ställa kontrollfrågor till kunden.

– Hot och våld är ett trauma för individen, men det är också ett samhällsproblem. Risken är att bankanställda inte kan fullgöra sitt uppdrag om de inte är trygga, och det riskerar att slå mot samhällets insatser mot penningtvätt, säger Ulrika Boëthius, ordförande för Finansförbundet. 

Brister i krisrutinerna

Finansförbundets undersökning visar också på brister i krisrutinerna på många arbetsplatser. Mer än en tredjedel av alla som utsatts för hot eller våld i tjänsten har inte haft något uppföljande samtal efteråt med sin arbetsgivare.

Endast en femtedel av de som utsatts för hot eller våld vet att det har anmälts till Arbetsmiljöverket. Och bara 22 procent av de som utsatts för hot eller våld uppger att händelsen polisanmälts.

Efterlyser en attitydförändring

Finansförbundet efterlyser nu en attitydförändring hos arbetsgivarna och skärpt lagstiftning kring hot och våld mot tjänstemän. 

– Det är viktigt att alla trakasserier, alla hot och allt våld anmäls till myndigheterna och följs upp inom företaget. Endast genom att hela samhället tydligt markerar att hat, hot och våld inte accepteras kan vi få till stånd en förändring, säger Ulrika Boëthius.


Dela sidan:
Skriv ut: